Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yenilenebilir enerji kaynak alanlarına ilişkin mevzuatta değişiklikler yapıldı. Değişiklikler ile, yenilenebilir enerji kaynak alanları (“YEKA”) kullanım hakkı sözleşmesi, yarışma ilanı, şartname, teminat ve yurt içinde üretim karşılığı tahsis ve yaptırımlar ile ilgili maddelerinde düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamda, 11 Nisan 2017 tarih ve 30035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile 9 Ekim 2016 tarih ve 29852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği (“Yönetmelik”) değiştirildi. Yönetmelik’e ilişkin bir önceki yazımıza bu linkten ulaşabilirsiniz.

Değişiklik Yönetmeliği ile yapılan başlıca değişiklikler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • YEKA’larda üretilecek enerjinin satın alınmasına dair fiyat taahhüdünün süresinin yalnızca Yönetmelik’te yer alan mücbir sebepler halinde uzatılabileceği düzenlenmiş olup, böylece Yönetmelik’te yer almayan sebeplerle süre uzatım talepleri engellenmiştir.
 • YEKA kapsamında üretilen elektrik enerjisi, üretim tesisinin kısmen işletmeye girdiği tarihten itibaren müracaat gerekmeksizin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (“YEKDEM”) kapsamında değerlendirilecektir. Bu değişiklik ile, YEKA’larda üretilen enerjinin YEKDEM kapsamına alınmasının zamanlaması açıklığa kavuşturulmuştur.
 • YEKA’lara dair yapılacak yarışmalar kapsamında, mali tekliflerin eşit olması durumunda açık eksiltmeye hangi başvuru sahibinden başlanacağı hususunu YEKA komisyonu, takdir yetkisi dahilinde belirleyecektir.
 • YEKA’lara ilişkin yarışma ilanındaki teknik ve idari özelliklerin belirlenmesi konusunda Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün (“Genel Müdürlük”) yetkisi açık bir şekilde ifade edilmiş ve Genel Müdürlüğün takdir alanı genişletilmiştir.
 • Değişiklik Yönetmeliği öncesinde yarışma ilanında yer alması zorunlu olan bilgiler kapsamından aşağıdaki hususlar çıkarılmış olup, bu hususların Genel Müdürlüğün takdir yetkisine bırakılmıştır:
  • bağlantı bölgeleri bazında tahsis edilecek bağlantı kapasiteleri;
  • kullanılacak aksamın özellikleri ve üretim süreçleri;
  • kurulacak olan fabrikaya ilişkin asgari kriterler;
  • yarışma yeri, tarihi ve zamanı.
 • Değişiklik Yönetmeliği öncesinde Yönetmelik’te sayılmakta olan başvuru dosyası kapsamında yer alması gereken belge listesi Yönetmelik kapsamından çıkarılmış olup, her bir YEKA projesi için şartnamede ayrıca belirlenecek olan belgelerin Genel Müdürlüğe sunulması zorunlu hale getirilmiştir.
 • YEKA kapsamında elektrik üretim faaliyetinde bulunmak için önlisans başvurusu yapmaya hak kazanan şirketlerden, 45 gün içinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na başvuruda bulunmayanlara para cezası verilecektir.

Değişiklik Yönetmeliğinin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.