3 Mayıs 2017 tarihli 30055 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 24/04/2017 tarihli ve 2017/10111 sayılı Kararı ile (“Değişiklik Kararı”), 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan yatırım teşvik mevzuatında değişiklikler yapılmıştır.

Yatırım teşvik mevzuatı altındaki bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında iller sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak altı bölgeye ayrılmıştır.

Değişiklik Kararı ile yapılan düzenleme doğrultusunda, aşağıdaki kategorilerde yer alan yatırımların da 5. Bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabileceği düzenlenmiştir:

  • Lisanslı Depoculuk Yatırımları
  • Nükleer Enerji Santrali Yatırımları

Söz konusu yatırımlar 6. Bölgede ise, bulunduğu bölge desteklerine tabi olacaklardır.

Değişiklik Kararı’na bu linkten ulaşabilirsiniz.