Perakende satışa arz edilen mallar için etiket, tarife ve fiyat listelerine ilişkin yeni kurallar getirildi. 3 Ekim 2018 tarihinden itibaren malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarihin etiket, tarife ve fiyat listelerinde bulunması zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca üretim yeri Türkiye olan malların üzerinde Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen logonun kullanılması gerekmektedir.

Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 18 Eylül 2018 tarih ve 30539 sayılı Resmî Gazete’de, Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) ise 5 Ekim 2018 tarih ve 30556 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Türk Hukuku’na göre, perakende olarak satışa sunulan mal veya hizmetlere ilişkin etiket, tarife ve fiyat listelerinde aşağıdaki bilgilerin belirtilmesi zorunludur:

 • Malın üretim yeri,
 • Ayırıcı özelliği,
 • Tüm vergiler dahil satış fiyatı,
 • Birim fiyatı.

Yönetmelik uyarınca 3 Ekim 2018 tarihinden itibaren etiket, tarife ve fiyat listelerinde ayrıca aşağıdakilerin bulunması zorunlu hale getirilmiştir:

 • Tüketicilerin ürünlerde meydana gelen fiyat değişimini yakından takip etmesine imkan tanımak adına, malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih,
 • Üretim yeri Türkiye olan mallar için özel olarak belirlenen Logo. Getirilen Logo kullanma zorunluluğuyla yerli ürün kullanımının özendirilmesi amaçlanmaktadır. Tebliğ uyarınca Logoda bulunması gereken özellikler şöyledir:
  • Kolaylıkla görünebilir ve okunabilir olmalıdır.
  • Tüketicilerin rahatça görebileceği şekilde yerleştirilmelidir.
  • Aşağıda gösterildiği şekilde orijinal renk ve oranlarda kullanılmalıdır:

Tebliğ’de yerli üretim sayılacak mallar ise aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 • 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununca tanımlanan sanayi işletmeleri tarafından Türkiye’de üretilen mallar.
 • Türkiye’de üretilen el ve ev sanatları ürünleri,
 • 4458 sayılı Gümrük Kanunu Madde 18’de sayılan tümüyle Türkiye’de elde edilen veya üretilen mallar.

Yönetmelik’in tam metnine bu linkten, Tebliğ’in tam metnine ise bu linkten ulaşabilirsiniz.