Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından doğal sit alanlarında bulunan rüzgâr enerjisi santrallerine (“RES”) ve güneş enerjisi santrallerine (“GES”) ilişkin yeni ilke kararları alınmıştır. İlke kararları kapsamında doğal sit alanlarında mevcut ve ileride inşa edilecek üretim tesislerine dair sınırlamalar getirilmiş, ayrıca yerel Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından projelere verilecek izinlere dair kriterler benimsenmiştir.

Kurallar ile benimsenen önemli hususlar aşağıdaki gibidir:

 • Kesin korunacak hassas alanlarda (“Hassas Alanlar”) RES projelerine izin verilmeyecektir. Bununla beraber mevcut tesisler izinleri süresince faaliyetlerine devam edebilecektir.
 • Kesin korunacak Hassas Alanlarda bulunan mevcut RES tesislerinde yeni türbin eklenerek veya alan değiştirilerek kapasite artışına gidilebilmesi mümkün değildir. Bununla beraber, sınırlı bazı durumlarda Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından bu tür kapasite artışlarına izin verilmesi söz konusu olabilecektir.
 • Nitelikli doğal koruma alanları ile sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları bakımından ise, bu alanlarda bulunan
  • mevcut RES tesisleri; ve
  • koruma amaçlı imar planı onaylanmış projeler

faaliyetlerine devam edebilecektir.

 • Nitelikli doğal koruma alanları ile sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanlarında kurulması planlanan yeni tesislerde ise:
  • rüzgâr türbinlerinin kesin korunacak hassas alanlara en az 300 metre mesafede olması;
  • Kuş göç yollarından en az 300 m uzaklıkta olması;
  • bu alanlarda rüzgâr türbinlerine otomatik durdurucu radar sistemlerinin kurulması

şartları aranacaktır.

Bu şartların yerine gelmiş olması halinde, tescile esas ekolojik temelli bilimsel araştırma raporları, alana ilişkin alınmış komisyon kararları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri göz önüne alınarak ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca nitelikli doğal koruma alanları ile sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanlarında yeni RES tesisi kurulabilmesine izin verilmesi mümkündür.

 • GES projelerine izin verilmeyecek alanlar:
  • derece doğal sit alanları,
  • kesin korunacak hassas alanlar ve
  • nitelikli doğal koruma alanları olarak belirlenmiştir.
 • Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca GES projelerine aşağıdaki alanlarda izin verilebilecektir:
  • derece doğal sit alanları,
  • derece doğal sit alanları ve
  • sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları

Bu alanlarda GES projelerine izin verilebilmesi için:

 • GES projelerinin sınırından itibaren kesin korunacak hassas alanlara en az 300 metre mesafede olması;
 • Mevcut ve yapılacak GES projeleri toplam alanının, doğal sit alanının %10’unu geçmemesi

şartı aranacaktır.

25 Ocak 2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ilke kararlarının tam metnine ulaşabilirsiniz.