7 Nisan 2017 tarih ve 30031 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile (“Değişiklik Yönetmeliği”), Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”), teknolojideki gelişmeler ve sektör koşulları çerçevesinde güncellenen atık mevzuatına uyumlu hale getirildi.

Değişiklik Yönetmeliği ile beraber yakma tesislerinde atıkların yakılması 2000/76/EC sayılı Atık Yakma Yönergesi ile uyumlu şekilde sadece “tehlikeli atıklar” için olacak şekilde değiştirildi. Bu kapsamda, atıklar çimento fabrikalarında enerji geri kazanımı amacıyla değerlendirilebilecek.

Yönetmelik’te yapılan başlıca değişiklikler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  • Ahşap koruyucular veya kaplamaların uygulanması sonucu halojenli organik bileşik veya ağır metal içeren ahşap atıkları ile inşaat ve yıkımdan kaynaklanan ahşap atıkları hariç olmak üzere ahşap atıkları Yönetmelik kapsamından çıkarıldı.
  • Tıbbi atık yakan tesislerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görüşü doğrultusunda laboratuvar kurulması zorunluluğu aranmayabilir.
  • Tek tür atık yakan tesisler ile atık kodu ilave edecek olan tesisler daha kısa süre içerisinde ölçümlerini gerçekleştirebilecek. Artık bu tesislerin tekrar çok uzun süreli deneme yakmaları yapmasına gerek kalmayacak.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.