Avrupa Birliği Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”), Adidas’ın üç dik paralel siyah çizgiden oluşan marka tescilinin iptali talebine yönelik Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) İptal Kurulu kararını inceledi. Genel Mahkeme, Adidas tarafından kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanmaya ilişkin sunulan delillerin

  • Markanın farklı kullanımlarını içermesinden ve
  • Tüm AB ülkelerini kapsamamasından

bahisle ispat için yetersiz olduğuna karar verdi. Bu kapsamda Genel Mahkeme, EUIPO’nun kararını onayladı.

Adidas, 2014 yılında üç paralel siyah çizgiden oluşan markasını, EUIPO nezdinde “giysiler, ayakkabılar, şapkalar” için tescil ettirmiş, ancak 2016 yılında Belçikalı rakibi Shoe Branding Europe BBVA, markanın ayırt edici olmadığından bahisle hükümsüz kılınmasını talep etmişti.

EUIPO, hükümsüzlük talebini kabul ederek markanın ayırt edici niteliği haiz olmaması nedeniyle en başından tescil edilmemesi gerektiğini kabul etmiştir. Adidas, markanın AB genelinde yoğun kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığını ileri sürerek EUIPO nezdinde kararı bir üst mercii olan Temyiz Kurulu’na taşımış, Temyiz Kurulu ise sunulan delilleri yetersiz bularak temyiz talebini reddetmiştir.

Adidas, EUIPO’nun iptal kararına karşı Genel Mahkeme nezdinde dava açmıştır. Genel Mahkeme piyasa araştırmalarıyla birlikte kullanıma ilişkin sunulan delilleri incelemiş, aşağıdaki gerekçelerle Adidas’ın kullanım yoluyla ayırt edicilik kazandığını ispat edemediğine karar vermiştir:

  • Adidas’ın markanın bir desen markası olduğuna yönelik iddialarının aksine, marka basit bir şekil markasıdır ve tescil edildiği gibi kullanılması gerekmektedir. Markanın oldukça sade olduğu göz önüne alındığında, yapılan küçük değişiklikler dahi karakteristik özelliklerini değiştiren önemde olabilecektir. Bu kapsamda, siyah zemin üzerine beyaz çizgilerin kullanımı ya da eğik çizgilerden oluşan kullanımlar dava konusu markanın kullanımı olarak kabul edilemez.
  • Yukarıda belirtilen kriteri sağlayan kullanımlara ilişkin piyasa araştırmaları ise Almanya, Estonya, İspanya, Fransa ve Romanya’ya yöneliktir. Yalnızca beş üye devlete ilişkin sunulan araştırmalar, tüm AB bölgesine yönelik hak kazanımını göstermeye yeterli değildir.
  • Konuya ilişkin yapılan anketlerde, katılımcılara öncelikle söz konusu markayla spor giyim veya spor malzemelerinde karşılaşıp karşılaşmadıkları sorulmuştur. Her ne kadar EUIPO kararında incelenmemiş olsa da katılımcılara markanın spor giyim sektöründe kullanıldığına ilişkin bilgi verilmesi, araştırmanın geçerliliğini etkilemektedir.

Adidas, Genel Mahkeme’nin bu kararına karşı Avrupa Birliği Adalet Divanı’na başvurma hakkına sahip. Her halükârda Adidas’ın Avrupa’da üç çizgiden oluşan farklı marka tescilleri bulunmakta olup, Adidas bu tescillerinden kaynaklı haklarını kullanmaya devam edecektir.

19 Haziran 2019 tarihli Genel Mahkeme kararının İngilizce tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.