Komşu binalarda gürültünün önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin yeni gereklilikler getirildi. Düzenleme binalarda kullanılan yalıtım sistemlerinin teknik kurallar yanında; binaların dışından veya içinden kaynaklanan gürültülerin, kişilerin sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirecek koşulların sağlanması amacıyla tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim bakımından uyulacak kuralları içermektedir.

31 Mayıs 2017’den itibaren yapılacak yeni binaların inşasında ve mevcut binalardaki esaslı tadilat projelerinde, Yönetmelik’te öngörülen esaslara uyulması gerekecektir.

Projelerin diğer yürürlükteki düzenlemelerin yanı sıra, Yönetmelik’te mevcut şartlara uygun olmaması halinde yapı ruhsatı verilmeyeceği gibi; yeni yapılan veya proje tadilatı ile kullanım amacı değiştirilen binaların ise Yönetmelik’te öngörülen esaslara uygun olmadığının tespiti hâlinde, bu eksiklikler giderilinceye kadar ilgili binaya yapı kullanma izin belgesi de verilmeyecektir.

Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.