İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 40: 8 Mart 2017

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Bağımsız Denetçilerin Başka Denetim Şirketlerinde Çalışmasına İlişkin Koşullar Getirdi

12 Nis 2017

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“Kurum”) bağımsız denetim şirketlerinin denetçilerinin, ortaklarının ve kilit yöneticilerinin başka bir denetim kuruluşunda veya bağımsız denetim faaliyeti gerçekleştiren herhangi bir gerçek kişi yanında ya da tüzel kişilikte ortak, yönetici veya denetçi olmaması, […]

Daha fazla göster

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Faaliyeti Yatırımlarına İlişkin Usul ve Esaslar Getirildi

29 Mar 2017

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (“Kurum”) dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin tarifelerinin düzenlenmesinde; doğal gazın müşterilere güvenilir, yeterli, kaliteli, sürekli ve düşük maliyetli olarak sunulması, ekonomik verimlilik ve rekabet artışından sağlanan faydanın müşterilere yansıtılabilmesi amacıyla şebeke yatırım harcamalarına esas yatırımlar […]

Daha fazla göster

Nüfusu 20 Bini Aşan İlçelere Doğal Gaz Sağlanmasına Yönelik Yeni Düzenleme Getirildi

22 Mar 2017

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“EPDK”) mevcut doğal gaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan merkez nüfusu 20.000 ve üzerindeki ilçelere doğal gaz ulaştırılmasını sağlamak amacıyla yapılacak yatırımlara ilişkin alınan Bakanlar Kurulu Kararının uygulanmasına dair usul ve esasları belirlemiştir. Anılan […]

Daha fazla göster

Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de Değişiklikler Yapıldı

8 Mar 2017

Rekabet Kurulu’ndan (“Kurul”) izin alınması gereken birleşme ve devralmalar bakımından bazı işlemler için işlem gerçekleştikten sonra Rekabet Kurulu’na bildirimin mümkün olduğu durumlar yaratılmıştır. Ayrıca işlem taraflarının cirolarının belirlenmesinde geçmişe dönük 3 yıl içerisinde yapmış oldukları belli işlemler; artık tek […]

Daha fazla göster