Rekabet Kurulu, 16 Şubat 2017 tarihli toplantısında Mey İçki’nin rakiplerinin pazardaki faaliyetlerini zorlaştırıcı uygulamaları ile hakim durumunu kötüye kullandığına karar vermiştir. Bu nedenle, Mey İçki’ye 155.782.969,05 TL (≈39.5 Milyon €; 41.9 Milyon $) idari para cezası verilmiştir. Soruşturmaya ilişkin gerekçeli karar henüz açıklanmamıştır. Mey İçki’ye verilen temel idari para cezası hesaplanırken ihlalin beş yıldan uzun sürmesi de dikkate alınmıştır. Ayrıca, ihlalin tekerrürü ağırlaştırıcı bir neden olarak değerlendirilmiştir. Son olarak, Kurul hafifletici nedenleri de uygulayarak ceza oranında indirim de yapmıştır.

Bu cezaya ek olarak, 4054 sayılı Kanunun “İhlale Son Verme” başlıklı 9. maddesi uyarınca Kurul, rakı pazarındaki rekabetin tesisi ve ihlalden önceki durumun korunması için yerine getirilmesi ya da kaçınılması gereken aşağıdaki davranışları belirlemiştir:

  • Mey İçki tarafından satış noktalarına mal alım anlaşmaları kapsamında verilecek indirimin, indirim dönemi başında peşin olarak ödenmesi uygulamasına son verilmesi,
  • Geriye dönük toplu ödeme şeklinde indirim uygulamasına son verilmesi,
  • Mey İçki tarafından satış noktalarına yatırım destek sözleşmesi kapsamında peşin ödeme yapılması durumunda, sözleşmede yatırımın niteliği ve amacının açıkça belirtilmesi ve bu sözleşmelerin mal alım sözleşmesinden bağımsız olarak düzenlenmesi,
  • Mey İçki tarafından geleneksel kanaldaki satış noktalarına rakı kategorisinde raf yerleşimi ve ürün dizilimine bağlı olarak finansal fayda sağlanması uygulamasına son verilmesi,
  • Mey İçki’nin geleneksel kanaldaki satış noktalarında rakı bulunan raflar bakımından, rafın görünür bölümünün yalnızca %70’ine ilişkin olarak dizilim tavsiyesinde bulunması, tavsiyelerinin yalnızca MEY İÇKİ rakı ürünlerine ilişkin olması,
  • Mal Alım Sözleşmesi’nin 2.3. maddesinde yer alan “Satış noktası, … alkollü içkilere tahsis edilen alanlarda ve MEY’in amacına uygun olarak teşhir etmeyi yapmayı kabul etmiştir.” hükmünün sözleşme metninden çıkarılması.

Rekabet Kurulu’nun kısa kararının tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.