Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“Kurum”) bağımsız denetim şirketlerinin denetçilerinin, ortaklarının ve kilit yöneticilerinin başka bir denetim kuruluşunda veya bağımsız denetim faaliyeti gerçekleştiren herhangi bir gerçek kişi yanında ya da tüzel kişilikte ortak, yönetici veya denetçi olmaması, kendi adına bağımsız denetim faaliyetinde bulunmaması şartının uygulama esaslarını belirledi.

Karar 29981 sayılı ve 16 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 13/1-i maddesinde bağımsız denetim kuruluşu olarak yetkilendirilme talebinde bulunan şirketlerin denetçilerinin, ortaklarının ve kilit yöneticilerinin

  • başka bir denetim kuruluşunda veya bağımsız denetim faaliyeti gerçekleştiren herhangi bir gerçek kişi yanında ya da tüzel kişilikte ortak, yönetici veya denetçi olmaması,
  • kendi adına bağımsız denetim faaliyetinde bulunmaması

şartı getirilmiştir.

Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin yukarıda belirtilen hükmü uygulamada denetçilere bir yıllık bekleme ve bu bir yıl boyunca denetim hizmeti verememe yükümlülüğü getirdiğinden, Kurul aşağıdaki şartların yerine getirilmesi durumunda yasağın uygulanmayacağına karar vermiştir. Şöyle ki bir faaliyet döneminde kendi adına denetim sözleşmesi yapmış olan bir denetçinin, sonraki dönemlerde denetim faaliyetini yeni yetkilendirilecek bir denetim kuruluşu bünyesinde sürdürmek istemesi veya bu denetim şirketinde ortak veya yönetici olarak faaliyet gösterecek olması durumunda;

  • Denetçinin daha önceki dönemler için kendi adına yaptığı denetim sözleşmelerini, denetim şirketinin Kurulca yetkilendirilmesinden önce imzalamış ve Kuruma bildirmiş olması,
  • Denetçinin, önceden kendi adına imzaladığı denetim sözleşmeleri kapsamındakiler hariç başka bir denetim faaliyetinde bulunmayacağı ve kendi adına yeni bir denetim sözleşmesi imzalamayacağı hususunda taahhütte bulunması,
  • Denetim şirketinin, kendi adına üstlendiği bağımsız denetim faaliyeti tamamlanana kadar denetçiye şirketin denetim kadrosunda yer vermeyeceği hususunda taahhütte bulunması

hallerinde maddeye aykırılık oluşmayacağı karara bağlanmıştır.

Kararın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.