Türkiye gıda etiketleme ve beslenme bilgilerine ilişkin düzenleyici rejimini Avrupa Birliği yaklaşımıyla uyumlu hale getirmek amacıyla güncelledi. Yeni yönetmelikler vasıtası ile sorumluluklar ve zorunlu etiket bilgilerinin yanı sıra beslenme beyanlarıyla ilgili belirli sınırlar da özetlenmektedir.

26 Ocak 2017 tarih ve 29960 sayılı Resmî Gazete’de iki yönetmelik yayımlanmıştır;

 • Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği
 • Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği

Yönetmeliklerdeki önemli noktalar aşağıdaki gibidir;

 • Zorunlu bilgilendirmeden, gıdayı kendi adı veya ticaret unvanı altında piyasaya arz eden gıda işletmecisi, ithal edilen gıda hakkında yapılacak bilgilendirmeden ise ithalatçı sorumludur.
 • İstisnai haller dışında aşağıda sayılanların zorunlu bilgilendirmede yer alması zorunludur:
  • Gıdanın adı,
  • Bileşenler listesi,
  • Alerjiye veya intoleransa neden olan belirli madde veya ürünler,
  • Belirli bileşenlerin veya bileşen gruplarının miktarı,
  • Gıdanın net miktarı,
  • Tavsiye edilen tüketim tarihi veya son tüketim tarihi,
  • Özel muhafaza ve/veya kullanım koşulları,
  • Gıda işletmecisinin adı veya ticari unvanı ve adresi,
  • İşletme kayıt numarası veya tanımlama işareti,
  • Menşe ülke,
  • Kullanım bilgisi olmadığında gıdanın uygun şekilde tüketimi mümkün değilse, gıdanın kullanım talimatı,
  • Hacmen % 1,2’den fazla alkol içeren içeceklerde hacmen gerçek alkol derecesi,
  • Beslenme bildirimi.
 • Gıda ile ilgili zorunlu bilgileri içeren bir etiket, doğrudan ambalajın üzerine veya ambalajdan ayrılmayacak şekilde yapıştırılmış ya da iliştirilmiş bir etiket üzerinde bulunmalıdır.
 • Bilgiler;
  • Kolayca görülebilir, açıkça okunabilir,
  • Silinemez,
  • Türkçe olmalıdır.
 • Beslenme ve sağlık beyanları;
  • Belirsiz, yanlış veya aldatıcı,
  • Ürünün besin değeri ve güvenilirliği ile ilgili şüpheye düşüren veya aşırı tüketimi teşvik eder şekilde olmamalıdır.
 • Hacmen %1.2’den fazla alkol ihtiva eden içecekler sağlık beyanı taşıyamazlar.

Yönetmeliklerin tam metnine aşağıda yer alan bağlantılar vasıtası ile ulaşabilirsiniz.