Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı güneş enerjisine dayalı lisanslı ve lisanssız elektrik üretim tesislerinin teknik değerlendirmesine ilişkin usul ve esasları yeniden düzenledi. Bu kapsamda, ön lisans başvuruları, tadil başvuruları, lisanssız elektrik üretimi kapsamındaki üretim tesislerinin teknik değerlendirmesine ilişkin esaslarda değişiklikler yapan Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) yürürlüğe girdi.

Yönetmelik uyarınca;

  • Lisanslı elektrik üretimi amacıyla güneş enerjisine dayalı elektrik santrali kurma ön lisans başvuruları bundan böyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”)’na yapılacak ve başvuru belgeleri öncelikle teknik görüş oluşturulmak üzere EPDK tarafından Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne (“YEGM”) gönderilecektir.
  • YEGM artık güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi için yapılan başvuruların teknik değerlendirmesini, belirlenen trafo merkezleri ve/veya bölge bazında gruplandırarak gerçekleştirecektir.
  • Yönetmelik ile artık Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından gerek görülmesi halinde mevcut ve planlanan karayolları, havaalanları civarlarında kurulması planlanan güneş enerjisi sistemlerinin olası olumsuz etkilerinin asgariye indirilmesi amacıyla YEGM’den parlama analizi yapılmasını talep edebilecektir.
  • Yönetmelik ile tadil talebinde bulunulan projeler ile ilgili olarak yapılacak değerlendirmelere ilişkin de yine YEGM tarafından değerlendirme yapılacağı belirtilmiş olup, tadil başvurularının hangi şartlar altında değerlendirmeye alınacağı detaylandırılmıştır.

Yönetmelik, 30 Haziran 2017 tarihli ve 30110 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte 1 Haziran 2013 tarihli ve 28664 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik mülga olmuştur.

Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.