Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 13016 Numaralı ve 17 Mayıs 2017 tarihli Yaprak Sigara Kağıdının Teknik Düzenlemelere Uygunluğunun Belirlenmesine İlişkin Kurul Kararı (“Kurul Kararı”), 21 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı ve aynı tarihte yürürlüğe girdi.

Kurul Kararı ile yaprak sigara kağıdının üretiminde kullanılacak malzemeler, yaprak sigara kağıdının üzerinde yer alacak marka ve logolar, yaprak sigara kağıdı paketlerinin piyasaya arz ambalajları ve yaprak sigara kağıdının fiziksel özellikleri hakkında düzenlemeler getirilmiştir.

Önemli düzenlemelerin aşağıdaki şekilde özetlenmesi mümkündür:

  • Yaprak sigara kağıdına ait Girdi Bildirim ve Toksikolojik Veri Tabloları, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu internet sitesinde yayımlanmış açıklama kılavuzu ve tablolarına uygun düzenlenmeli; girdi isimleri Türkçe yazılmalı ve varsa Latince isimleri parantez içinde belirtilmelidir.
  • Yaprak sigara kağıdında, şeker ve tatlandırıcıların kullanılması yasaktır.
  • Yaprak sigara kağıtlarını birbirinden ayırmak için kağıtlar üzerinde yer alması gereken marka, logo, şekiller vb. ve yaprak sigara kağıdını beyazlaştırmak için kullanılanlar hariç olmak üzere yaprak sigara kağıdının üretiminde renklendirici kullanılması yasaktır.
  • Türkiye’de üretilerek veya ithal edilerek piyasaya arz edilen yaprak sigara kağıdının üretiminde; sigara kağıdında, sigara kağıdı üzerinde kullanılan mürekkepte, kenar eki yapıştırıcısında veya üründe benzen; metilen klorür; tetra kloro etilen; glioksal; mineral yağ; hidrojenle muamele edilmiş hafif ya da ağır naftenik kullanılamaz.
  • Yaprak sigara kağıdı paketleri üzerine uygulanacak genel uyarı, paketin en çok görülebilen geniş dış ön yüzeyine ve siyah sınır çizgileri ile birlikte %65’ini kapsayacak şekilde uygulanmalıdır.

Yaprak sigara kağıdı ambalajı üzerinde yer alan, ürünlerin zararlarına ve tehlikelerine ilişkin metinler genel uyarı metni olarak kabul edilir.

Genel uyarı metni;

  • Beyaz zemin üzerine, koyu siyah Helvetica yazı tipinde olmalı ve punto boyutu metne ayrılan alanda mümkün olan en büyük bölümünü kapsayacak biçimde,
  • İlk harf hariç küçük harf ile ve Türkçe olarak yazılmalıdır.
  • Yazılar sabit ve silinemeyecek; paketin açılması ile bölünmeyecek, saklanmayacak ve engellenmeyecek şekilde basılmalıdır.

Yaprak sigara kâğıdı paketlerinin görünebilir dış ambalajı, açma şeridi, iç ambalajı ile yaprak sigara kağıdı üzerinde; bu ürünlerin özellikleri, sağlığa etkileri, tehlikeleri ile ilgili yanıltıcı ve eksik bilgi verilmesi yasaktır. Ayrıca, ürünün diğerlerine göre daha az zararlı olduğunu ima eden, tüketimini özendiren, teşvik eden veya tüketiciyi yanıltan ya da ürünü cazip kılan metin, isim, işaret, amblem veya renk kullanılması da yasaktır.

Türkiye’de ihraç amacıyla üretilen yaprak sigara kâğıtlar ise işbu Kurul Kararı kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.