İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 50: 11 Ağustos 2017

Türkiye’de Rekabet Kurumu’nun soruşturması sürerken, Avrupa’da, Google’a 2.42 Milyar € Ceza Kesildi

22 Eyl 2017

Avrupa Komisyonu, kısa bir süre önce, kendi karşılaştırmalı alışveriş hizmetlerine haksız avantaj sağlayarak arama motoru pazarındaki hakimiyetini kötüye kullandığı için Google’a 2.42 milyar avro para cezası kesti. Genel olarak, Türkiye, Avrupa rekabet hukukunu yakından takip etme eğilimindedir. Bu nedenle, […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi, Vergi Beyannamelerine İhtirazi Kayıt Konulmasına İlişkin Kanuni Sınırlamanın Anayasal Olmadığı İddiasını Reddetti

8 Eyl 2017

Mükellefler kendi verdikleri beyanname üzerinden tarh edilen vergilere karşı, ancak beyannamenin kanuni süresi içerisinde ihtirazi kayıt konularak verilmesi kaydıyla, dava açabilmektedirler. Kanuni süresinden sonra verilen beyannamelere (düzeltme beyannameleri) ise ihtirazi kayıt konulamamakta olup Anayasa Mahkemesi, 19 Temmuz 2017 tarih, […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi, Elektrik Piyasası Mevzuatına Aykırılık Halinde Tüzel Kişilere Verilen Maktu İdari Para Cezasının Anayasa’ya Uygun Olduğuna Hükmetti

1 Eyl 2017

Anayasa Mahkemesi, 31 Mayıs 2017 tarihli ve 2017/103 E., 2017/108 K. sayılı kararı ile Elektrik Piyasası Kanunu’nun 16. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde, Kanun’a, ikincil mevzuata ve lisans hükümlerine, niteliği itibarıyla düzeltilemeyecek şekilde aykırılık halinde tüzel kişilere verilmesi öngörülen […]

Daha fazla göster

Kritik Enerji Altyapılarına Dair Sistem Güvenliği İlkeleri Belirlendi

25 Ağu 2017

Kamu hizmetlerinin sunumu bakımından kritik enerji altyapısı olarak nitelendirilen enerji tesislerinde kullanılan endüstriyel kontrol sistemlerinin bilişim süreçlerinin izlenmesi, sistem güvenliğinin ve sürekliliğinin sağlanması ile siber güvenliğinin sağlanmasına ilişkin Enerji Sektöründe Kullanılan Endüstriyel Kontrol Sistemlerinde Bilişim Güvenliği Yönetmeliği (“Yönetmelik”) Enerji […]

Daha fazla göster

Marka Hakkına Tecavüzün 5651 Sayılı Kanun Kapsamında Değerlendirilmesi Hakkında Nihai Karar Verildi

18 Ağu 2017

Yargıtay, yakın tarihli bir kararında, tüzel kişilerin kişilik haklarının zarar görmüş olması koşuluyla marka hakkına dayanarak 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (“5651 Sayılı Kanun”) kapsamında erişimin engellenmesi […]

Daha fazla göster