İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 73: 7 Ocak 2019

Anayasa Mahkemesi, SPK Uyarınca Özel Durum Açıklaması Yapılmaması Nedeniyle Uygulanan İdari Para Cezasının Mülkiyet Hakkını İhlal Etmediğine Hükmetti

7 Oca 2019

Anayasa Mahkemesi, 10 Ekim 2018 tarihli ve 2017/23849 başvuru sayılı kararı ile sermaye piyasası kurallarına göre özel durum açıklaması yapmayan başvurucuya verilen idari para cezasının, kamu yararı amacı taşıması ve başvurucunun kendi kusuruyla kanuna aykırılığa yol açması gözetildiğinde, başvurucuya […]

Daha fazla göster

Bitki Koruma Ürünleri ve Hammaddeleri İthalat Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Yayımlandı

7 Oca 2019

Bitki koruma ürünleri ve hammaddelerine dair ithalat usul ve esaslarını düzenleyen Tarım ve Orman Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından hazırlanan, Bitki Koruma Ürünleri İle Bitki Koruma Ürünü Hammaddelerinin İthalatı Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 14 Aralık 2018 tarih ve 20625 sayılı Resmî Gazete’de […]

Daha fazla göster

Kaçak veya Fikri Mülkiyet Haklarını İhlal Eden Eşyalara ve Kaçak Eşya Naklinde Kullanılan Taşıtlara İlişkin Tebliğ Yayımlandı

7 Oca 2019

Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”) kaçak veya fikri mülkiyet haklarını ihlal eden eşyalara ve kaçak eşya naklinde kullanılan taşıtlara ilişkin işlemlere yönelik bir tebliğ yayımladı. Kaçak Eşya ve Kaçak Eşya Naklinde Kullanılan Taşıtlara İlişkin İşlemler 1 Numaralı Tasfiye Genel Tebliği (“Tebliğ”) […]

Daha fazla göster

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Sekonder Ambalajlama ve Depolama Tesislerinin Çalışma Prensip Kararlarını Yayımladı

7 Oca 2019

21 Ekim 2017 tarihli ve 30217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşerî Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği’nin 7/3 maddesi gereği izinli beşerî tıbbi ürün ve etkin maddelerin imalathanelerinde; veteriner tıbbi ürünlerin, takviye edici gıdaların, insana uygulanan biyosidal ürünlerin, insan doku ve […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi’nin 2017/36736 Sayılı 19/9/2018 Tarihli Kararına İlişkin Kısa Bir Değerlendirme

7 Oca 2019

Anayasa Mahkemesi 19 Eylül 2018 tarih ve 2017/36736 başvuru sayılı kararında yargılama aşamasında yürürlüğe giren kanun hükmünün aleyhe sonuç doğuracak şekilde uygulanması nedeniyle mülkiyet hakkının, başvurucu lehine nispi vekâlet ücreti yerine maktu vekâlet ücretine hükmedilmesi nedeniyle de mahkemeye erişim […]

Daha fazla göster