COVID-19 salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da (“Perakende Ticaret Kanunu”) değişikler yapan Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik Kanunu”) 17 Nisan 2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmî Gazete’de yayınlandı.

Değişiklik Kanunu ile Perakende Ticaret Kanunu’na ek bir madde eklenmiş ve bu ek madde ile fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na ilişkin düzenlemeler getirilmiştir. Ayrıca, ek madde ile getirilen düzenlemelere bağlı olarak Perakende Ticaret Kanunu’nun ceza hükümlerini düzenleyen 18. maddesinde de değişiklik yapılmıştır.

Perakende Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikler ve eklemeler uyarınca,

  • Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapması yasaklanmıştır. Bu düzenlemenin ihlali hâlinde 10.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar idari para cezası öngörülmüştür.
  • Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunması yasaklanmıştır. Bu düzenlemenin ihlali hâlinde 50.000 Türk lirasından 500.000 Türk lirasına kadar idari para cezası öngörülmüştür.
  • Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik düzenlemeler yapmak, gerektiğinde denetim ve incelemelerde bulunarak idari para cezası uygulamak ve her türlü tedbiri almak amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştur. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun oluşumu, görevleri, çalışma usul ve esasları, sekretarya hizmetleri ve diğer hususlara ilişkin olarak yönetmelik çıkartılacağı da belirtilmiştir.

Değişiklik Kanunu’nun tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.