8 Kasım 2016 tarih ve 29882 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) Kararları ile (“Kurul Kararları”) doğal gaz ithal edilen şirketlere ilişkin bir takım düzenlemeler getirilmiştir. Bu kapsamda, ithalat lisans başvurusunda aranacak taahhhütname belirlenmiş ve doğal gaz ithal eden şirketlere depolama yükümlülüğü getirilmiştir.

Kurul Kararları kapsamında ithalat lisansı sahibi tüzel kişiler ile dağıtım şirketlerine ve serbest tüketicilere doğal gaz satışı yapan tüzel kişilere doğalgaz depolama yükümlülüğü getirilmiştir.

Buna göre, boru hattı ile ithalat faaliyetinde bulunan şirketler EPDK tarafından belirlenen doğalgaz miktarını 5 yıl içinde yer altı tesislerine depolayacak. Doğalgaz piyasasında 5 yılını dolduran ithalat lisansı sahibi şirketler ise depolama faaliyeti için bu süreyi beklemeyecektir.

Kurul Kararları ile doğalgaz depolama yükümlülüğü ithalat lisansı sahibi şirketler için ithal edilecek doğalgaz miktarının %6’sı, toptan satış ve spot sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) lisansı sahibi şirketler için ise %2’si olarak belirlenmiştir.

Diğer bir yandan, uzun dönemli LNG anlaşmasıyla doğalgaz ithal eden şirketler, depolama yükümlülüklerini LNG depolama tesisinden hizmet alarak yerine getirmiş sayılacaktır. Ancak, ülkedeki yer altı doğal gaz depolama kapasitesinin, tüm ithalatçı şirketlerin her yıl ithal edecekleri doğal gazın %20’sine ulaşması durumunda anılan şirketlerin de depolama faaliyetine başlaması gerekecektir.

Tedarikçiler, depolama yükümlülüklerine konu miktarlar için yer altı depolama tesislerinde faaliyet gösteren depolama şirketlerine kapasite rezervasyon talebinde bulunmakla yükümlü olacaktır.

Depolama yükümlülüğüne sahip tedarikçiler, ilgili takvim yılında hizmet aldıkları yer altı depolama şirketi/şirketleri ile imzalamış oldukları Depolama Hizmet Sözleşmesini, ilgili tesislerde kapasite rezervasyonunun kesinleşmesini takiben 7 iş günü içerisinde EPDK’ya sunmakla yükümlü olacaktır.

Yukarıda bahsi geçen doğal gaz depolama yükümlülüklerine ilişkin Kurul Kararları 8 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili Kurul Kararlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.