3.610 TL altındaki uyuşmazlıkları değerlendiren ve karara bağlayan Tüketici Hakem Heyetine elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi aracılığıyla yapılan başvurulara yönelik oluşturulan başvuru formunun çıktısının ıslak imzalı bir nüshasının 15 gün içerisinde tüketici hakem heyetine ulaştırılması yükümlülüğü 11 Ağustos 2017 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından 11 Ağustos 2017 tarih ve 30151 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) yayımlanmıştır.

Değişiklik Yönetmeliği ile yapılan diğer başlıca değişiklikler aşağıdaki gibidir:

 • Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular şahsen veya avukat aracılığıyla;
  • elden,
  • posta yoluyla veya
  • elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden

Tüketici Bilgi Sistemi ile yapılabilecektir.

 • Tüketici hakem heyetine yapılacak başvurularda Bakanlık internet sayfasında yer alan başvuru formu kullanılmaması durumunda başvurucu;
  • adı,
  • soyadı,
  • T.C. kimlik numarası,
  • adresi,
  • diğer iletişim bilgileri,
  • talebinin ve şikâyet edilene ilişkin bilgilerin yanı sıra Türk Lirası cinsinden uyuşmazlık değerinin

yazılması zorunludur. Uyuşmazlık değerinin döviz cinsinden olması durumunda, söz konusu değer başvuru tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının belirlediği efektif döviz satış kuru esas alınarak Türk Lirasına çevrilir.

 • Tüketici hakem heyeti başkanı, üye ve raportörleri tüketici hakem heyetlerinde bilirkişi olarak görevlendirilemez.

Yukarıda sayılan değişiklikler 11 Ağustos 2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Yönetmeliğinin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.