30 Haziran 2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 77 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (“CK”) ile Ekonomi Koordinasyon Kurulu (“Kurul”) kurulmuştur.

Amaç

CK uyarınca Kurul, ekonomi politikalarının eşgüdüm içerisinde daha bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmasını ve daha etkin uygulanmasını sağlamak, ilgili kurum ve kuruluşları koordine etmek ve ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek üzere kurulmuştur. (CK, madde 3)

Kurul ÜYELERİ

 • Cumhurbaşkanı’nın görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı (başkan)
 • Hazine ve Maliye Bakanı,
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı,
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı,
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanı,
 • Tarım ve Orman Bakanı,
 • Ticaret Bakanı ve
 • Strateji ve Bütçe Başkanı

Kurul, gerekli gördüğü hallerde sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör temsilcilerini de toplantılarına davet edebilir. (CK, madde 3)

GÖREV VE YETKİLERİ

 • Ekonomi politikaları alanında genel koordinasyonu sağlamak.
 • Ekonomi politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında görev ve sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve eşgüdümü sağlamak ve takip etmek.
 • Türkiye ekonomisi ve küresel ekonomi ile ekonomik istikrar ve kalkınma konularında gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek; gerektiğinde politika uygulamalarına yönelik etki analizleri yaptırmak ve alt çalışma grupları oluşturmak. (CK, madde 4)

CK’nin tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.