İçeriğe Geç

Ticari suçlar, asılsız veya ispatlanmamış olsa bile yıkıcı sonuçlar doğurabilmektedir. Moroğlu Arseven, şirketlere hızlı ve somut çözüm yöntemleri sunarak ticari suçlara, dolandırıcılığa veya başkası hesabına işlenen suçlara ilişkin iddiaların ele alınmasını sağlar ve savunmayı hazırlar. Ayrıca söz konusu iddialarla bağlantılı olarak ortaya çıkan itibarî risklerin yönetilmesine ilişkin de müvekkile destek verir.

Kurumsal cezai sorumluluk, Türkiye’de dar kapsamda yorumlanmaktadır. Bundan dolayı, şirketlerin üst düzey yöneticileri, çalıştıkları şirket adına yapılmış ve kanıtlanmış ticari suçların sonuçlarına şahsen katlanma gibi bir tehdit altındadırlar. Üst düzey yöneticilerin tam da bu nedenle, önceden önlem almaları son derece önemlidir.

Moroğlu Arseven cezai eylem veya görevi kötüye kullanma iddiaları ile karşılaşan şirketlere, üst yöneticilere ve şahıslara destek verir ve gerek önleyici adımlar gerekse de bunları faaliyete geçirme konusunda yardım sağlar. Bu hassas ve önemli sonuçlar doğurabilecek konular ile başa çıkmak için; uyuşmazlık çözümü, inceleme ve uyumluluğun yanı sıra yolsuzluk ve para aklama karşıtı uygulamalarla kişiye ve duruma özel geliştirilmiş stratejiler sunulmaktadır.

Ticari suç iddialarının araştırılması ve bunlara karşı savunma yapılmasının yanı sıra Mali Suçlar Araştırma Kurulu’nun soru veya incelemeleri karşısında nasıl bir yol izleneceği konusunda da müvekkillere rehberlik yapılır.

Müvekkile verilen destek son derece geniş kapsamlıdır: Şafak baskınları, personel görüşmeleri, varlık takibi, adli hesap soruşturmaları, pay sahipleri iletişimleri, sigortacılar, düzenleyici kurumlar ve kolluk teşkilatı ile ilişkiler, üst yöneticilere borçları ve muhtemel sorumlulukları hakkında danışmanlık sağlamak, belge yönetimi, delil elde edilmesi ve medya ilişkileri.

Ek olarak; mahkeme nezdindeki süreçler, strateji oluşturulması ve geliştirilmesi, sözlü bildirimler ve başvurulara kadar her aşamada müvekkile gereken destek verilir

İLGİLİ AVUKATLAR