İçeriğe Geç

Moroğlu Arseven, ticari ve düzenleyici hususları dengeleyen detay odaklı desteğiyle, bu sektörün karmaşık, iç içe geçmiş düzenleyici kurallarının yönetilmesinde müvekkillerin yanındadır. Müvekkillere çoğunlukla ülke sınırlarını aşan, yüksek maddi tutarların söz konusu olduğu, risk veya borçlanmaya neden olan yasal düzenlemelere ilişkin destek sağlamaktadır.

Moroğlu Arseven, sürekli gelişen piyasa koşullarında, finansal hizmet alanındaki deneyimiyle müvekkillere yenilikçi ve yaratıcı önerilerle gelir. Finansal işlemler ve mevzuata uyum alanlarındaki bilgi ve deneyiminden gelen gücüyle, en karmaşık sorunlarda bile akılcı çözümler üretir.

Mali ürün veya işlemlere yönelik, borç ve hisse senedi piyasaları ve türevlerinde, yapılandırılmış finansman ve menkul kıymetleştirme, varlık finansmanı, kaldıraçlı finansman ve satın alma finansmanları, emtia ticareti, ihracat finansmanı, teminat, rehin ve garanti sözleşmeleri kapsamında ortaya çıkan yasal düzenlemeler Moroğlu Arseven’in uzmanlık alanlarıdır.

Mali hizmetler sektörünün hemen her alanından müvekkillerle çalışan Moroğlu Arseven, çeşitli finansman araçları veya pazarları aracılığı ile sermaye sağlanmasına ilişkin mevzuata uyum hususlarında danışmanlık verir. Bu kapsamda, katı düzenleme altında tutulan tüzel kişiliklerin kurulmasından, uyumluluk stratejilerinin planlanmasına ve yürütülmesine, ifşalara ve yanlış olduğu iddia edilen beyanlara ilişkin olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklara kadar uzanan farklı konularda danışmanlık yapar.

Moroğlu Arseven borçlulara, pay sahiplerine, ihraççılara, yüklenicilere ve ilişkili kişilere; hisse senedi, borçlanma ve karma mali hizmet araçlarına ilişkin her alanda destek verir. Bunlar arasında gerçek kişiler, borsaya kayıtlı şirketler, risk, yatırım veya emeklilik fonları, kurumsal varlık yöneticileri, yatırım bankaları, kurumsal borç verenler, alternatif yatırım yönetimi araçları, borsacılar, saklayıcılar, derecelendirme kuruluşları ve mali hizmet piyasasında faaliyet gösteren diğer katılımcılar yer almaktadır.

Moroğlu Arseven, süregelen mali hizmet raporlamaları, kara para aklama, teminat, yönetim ve şeffaflık gerekliliklerinin tüm yönlerini anlama ve bunlarla mücadele konusunda uzmanlaşmıştır. Ayrıca; kurumsal borç verme, sermaye yeterliliği ve stres testleri, pay sahipliği ve likidite kısıtlamaları, kurumsal yönetim alanlarında, güvene dayalı hususlarda, gizlilik ve kişisel veri aktarımı konularında Türkiye’deki yasal düzenlemelere yönelik deneyim sahibidir. Müvekkillere düzenli olarak, yerel ve uluslararası kara para aklama yasaları kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri için şüpheli işlemlerin tespiti ve bildirilmesi gibi, en uygun yol ve yöntemler gösterilir.

Moroğlu Arseven, çeşitli yerli ve yabancı bankalarla, borç verenlerle ve ihraççılarla çalışır. Uluslararası müvekkillere düzenli olarak Türk yönetmeliklerinin karşılaştırmalı analizleri konusunda yardımcı olur. Bu projelerle, müvekkillerin yerel işlemler sırasında daha bilinçli kararlar almaları sağlanır. Ayrıca, Türkiye’de yeni mali hizmet ürünlerini piyasaya sürmelerini sağlayan detaylı hukuki incelemeleri (=due diligence) ve risk değerlendirmeleri yapmaları kolaylaşır. Moroğlu Arseven aynı zamanda, borçlu tarafından önerilen yeniden yapılandırma ve kriz kaynaklı tekliflere ilişkin olarak borç verenlere danışmanlık verir.

Moroğlu Arseven, düzenli olarak mali hizmetler, ödeme hizmetleri ve sistemleri, e-para ve kripto para birimi düzenlemeleri, teknoloji, gizlilik ve güvenlik konularının kesiştikleri alanlarda müvekkillere akılcı öneriler geliştirir. Bu konular, özellikle hızla gelişmekte olan FinTech (=Finans Teknolojisi) sektöründe ve mali hizmetler alanındaki dijitalleşme eğilimleri çerçevesinde ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda, tüketici finansmanı ve ödeme sistemlerinin teklif edilmesinden veya kullanılmasından kaynaklanan yasal düzenlemeye ilişkin sorunlara yönelik danışmanlık desteği verilir.

Bunlar arasında e-para, internet üzerinden ve mobil ödeme hizmetleri, e-cüzdanlar, ödeme platformları, kripto para birimleri, denkler arası kredilendirme ve kitlesel fonlamalar yer almaktadır. Bu alanda müvekkiller, sürecin başından itibaren, yasal düzenlemelere ilişkin ayrıntılı incelemelerden, fizibilite aşamasına, yeni teknolojilerin geliştirilmesine, test edilmesine ve piyasaya sürülmesine kadar geniş bir skalada destek alırlar.

Moroğlu Arseven yabancı müvekkillere, yasal yükümlülüklerinin Türkiye’de onları nasıl etkileyeceğine yönelik danışmanlık verilmesinde özel bir deneyime sahiptir. Müvekkiller arasında; sınırlar ötesine uzanan veya yabancı ve yerel uyumluluk unsurlarını göz önünde bulundurmayı gerektiren büyük çok uluslu bankalar, kurumlar ve ihraççılar yer almaktadır.

Moroğlu Arseven, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu gibi düzenleyici kurumlarla ilişkilerinde müvekkillerini temsil eder ve mali ürün ve hizmetlerle ilgili birçok rutin ve istisnai yasal onayların, muafiyetlerin veya lisansların elde edilmesine ilişkin olarak danışmanlık verir.

İLGİLİ AVUKATLAR