Tüketicilerin elektrik sağlayıcılarını seçme hakkı ancak belli kullanım eşiklerini aşmaları ile mümkün olmaktadır (“Serbest Tüketiciler”, daha fazlası için linke tıklayınız). Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 14 Nisan 2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile serbest tüketicilere ilişkin uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimlerine ait tedarikçi değiştirme süreçlerinde, serbest tüketici veri tabanı ve serbest tüketici portalına ilişkin uygulamalarda değişiklik yapılmıştır.

Tedarikçiler Bakımından Yeni Uygulamalar

Bir fatura dönemi içerisinde herhangi bir tüketicinin kullanımında olmayan bir tüketim noktasında enerji tüketmeye başlayacak olması durumunda, bu serbest tüketiciye ikili anlaşma ile enerji satmak isteyen tedarikçi Piyasa Yönetim Sistemi (“PYS”) üzerinden bilgi girişlerini yaparak ilgili serbest tüketici ile Enerji Alım-Satım Bildirim Formunu imzalamış olduğunu beyan edecektir. Bu talep, bilgi girişinin yapılmasına müteakip ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye PYS üzerinden bildirilir. Serbest tüketici, bilgi girişinin yapıldığı dönemden itibaren ilgili tedarikçinin portföyüne eklenir. Değişiklik Yönetmeliği 1 Şubat 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Serbest Tüketici Veri Tabanı

Tedarikçiler, tedarikçi değiştirme ve mali uzlaştırma süreçlerinde kullanılmak üzere tüketicilerine ilişkin aşağıdaki bilgileri veri tabanında toplayacaklardır:

  • Gerçek kişilerde, T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası,
  • Tüzel kişilerde vergi kimlik numarası ve yetkili kişinin adı ve soyadı, T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası.

Piyasa işletmecisi (EPİAŞ), bu madde kapsamındaki verilerin tutarlılığının kontrolü ve düzeltilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapabilir. Bilgilerin ilgili veri tabanlarından temin edildiği durumlarda da tedarikçiler söz konusu verilerin tam ve doğru olmasından sorumlu tutulacaktır. Mevcut mevzuatta yer alan Piyasa İşletmecisi’nin bu kişisel verilerin korunmasını sağlayacak önlemleri alma yükümlülüğü Değişiklik Yönetmeliği altında da korunmuştur.

Değişiklik Yönetmeliği ile getirilen son değişiklik uyarınca serbest tüketiciler, serbest tüketici portalına piyasa işletmecisi tarafından belirlenen yöntem ile erişeceklerdir. Portal kapsamında sunulan bilgilerin bir bölümünün ya da tamamının ayrıca e-Devlet Kapısı’ndan da sunulabilmesi söz konusudur.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.