Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (“Kurul”) 26 Aralık 2016 tarihli ve 6807 sayılı kurul kararı ile doğal gaz dağıtım sektörü bağlantı ve hizmet bedellerine ilişkin usul ve esasları ve 6810 sayılı kurul kararı ile de 2017 yılı için bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırları belirlenmiştir. EPDK’nın bu kararları 6 Ocak 2017 tarih ve 29940 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış ve 1 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu düzenleme ile doğal gaz piyasası ile ilgili bağlantı tarifeleri, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde sunulan hizmetlere ilişkin bedeller, güvence bedeli ve bu bedellerin uygulanmasına yönelik usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Abone bağlantı bedeli kapsamında dağıtım şirketlerinin, aboneler için Kurul tarafından belirlenen abone bağlantı bedelini uygulayacağı belirtilmiştir. Serbest tüketicilere yönelik bağlantı hattı ise serbest tüketicinin seçimine bağlı olarak dağıtım şirketine veya sertifika sahibi kişilere yaptırılabilmektedir. Bağlantı bedeli taraflar arasında serbestçe belirlenecektir.

Dağıtım şirketlerinin alacaklarını garanti altına alabilmesi adına, müşterilerinden Kurul tarafından belirlenen güvence bedelini almaları mümkün kılınmıştır. Güvence bedeli peşin ya da taksitlendirme suretiyle tahsil edilebilecektir. Kurul kararında ayrıca güvence bedelinin hesaplanma yöntemi de belirtilmiştir.

Serbest tüketicilerin güvence bedeli olarak nakit yerine teminat mektubu vermesinin de önü açılmıştır. Daha önce güvence bedelini nakit olarak vermiş olanların, talep etmeleri halinde, nakit güvence bedelleri teminat mektubu ile değiştirilebilmektedir. Güvence bedellerinin iadesi de gerekli şartların gerçekleşmesi halinde talep üzerine iade edilecektir. Talepten itibaren en geç 15 gün içerisinde iade öngörülmüştür.

Yıkım sonrası yeniden inşa edilen binalar bakımından, binada bulunan haneler için mevcut bağlantı ve gaz kullanım sözleşmelerinin sonlandırılması ve daha önce tahsil edilmiş olan güvence bedellerinin iadesi öngörülmüştür. Yıkım sebebiyle gaz kullanım sözleşmeleri sona erdirilmiş mevcut hak sahibi müşterilerden, yeni binada doğal gaz kullanımı talebinde bulunarak kendisiyle yeni bağlantı sözleşmesi imzalananlara bağlantı bedeli tahakkuk ettirilmeyecektir.

Müşteri tarafından doğal gaz sayacının arızalanması veya ölçek hassasiyetinden şüphe edilmesi nedeniyle muayenesinin talep edilmesi halinde dağıtım şirketi tarafından sayacın muayenesi yaptırılır. Muayene sonucunda müşterinin haklı olduğunun tespit edilmesi halinde muayene bedeli dağıtım şirketince ödenecektir.

Kurul tarafından yapılan ihale sonucunda doğal gaz dağıtım lisansı alan tüzel kişilerin konut ve ısınma amaçlı doğal gaz kullanan abonelere yapacakları bağlantı karşılığında uygulayacakları abone bağlantı bedeli, ihale şartnamelerinde belirlenen süre boyunca uygulanmak üzere, ihalede teklif etmiş oldukları abone bağlantı bedeli üst sınırını geçemeyecektir.

6807 sayılı Karar’ın tam metnine bu linkten, 6810 sayılı Karar’ın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.