Bakanlar Kurulu’nun 14 Aralık 2015 tarihli Kararı (2015/8317; “Karar”), 24 Aralık 2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar uyarınca Elektrik Piyasası Kanunu’nda (“EPK”) 3 farklı maddede öngörülen süreler uzatıldı.

İlk olarak, EPK Geçici Madde 1/1’de yer alan fiyat eşitleme mekanizmasının uygulanmasına ilişkin süre ile Geçici Madde 1/2’de yer alan ulusal tarife ve ulusal tarifede çapraz sübvansiyon uygulamasına ilişkin süre 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

İkinci olarak, Geçici Madde 4/1’de yer alan ilk defa işletmeye girecek üretim lisansı sahibi tüzel kişilere teşvik sağlanmasına ilişkin süre de 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Son olarak, Geçici Madde 6/1’de yer alan genel aydınlatma giderlerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten ve ilgili belediyeler ile il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından karşılanmasına ilişkin süre 31 Aralık 2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Karar, 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bakanlar Kurulu Kararı’na bu linkten ulaşabilirsiniz.