İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 14: 18 Ocak 2016

Ekonomi Bakanlığı İthalatta Ürün Güvenliği ve Denetimine İlişkin Bir Dizi Tebliğ Yayımladı

1 May 2016

Ekonomi Bakanlığı İthalatta Ürün Güvenliği ve Denetimine İlişkin Bir Dizi Tebliğ Yayımladı Ekonomi Bakanlığı, ithalata yönelik teknik düzenlemeler çerçevesinde ürün güvenliği ve uyumluluk denetimine ilişkin bir dizi tebliğ (“Tebliğler”) yayımladı. Söz konusu 23 adet Tebliğ, tütün mamülleri, metal hurdalar, […]

Daha fazla göster

Alkol, Gazoz, Tütün, Tarımsal Ürünler ve Telsiz Telefon Gibi Bazı Mallara Uygulanacak Vergi Oran ve Tutarları Yayımlandı

26 Nis 2016

Bazı mallara uygulanacak olan katma değer vergisi, özel tüketim vergisi ve tütün fonu tutarları yeniden tespit edildi. Bu tutarlarda yapılan değişiklikler özellikle belli kategorilerdeki alkol, gazoz, tütün, tarımsal ürünler ve ayrıca telsiz telefonları ilgilendirmektedir. 29 Aralık 2015 tarihli ve […]

Daha fazla göster

Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranın Tespiti Hakkında Tebliğ Yayımlandı

19 Nis 2016

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranın Tespiti Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”), 31 Aralık 2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe giren […]

Daha fazla göster

Tüketicileri Koruma Amacıyla Hazırlanan Elektrik Fiyatı Eşitleme Mekanizması Güncellendi

12 Nis 2016

Türkiye’deki elektrik fiyat eşitleme mekanizması güncellendi. Bu mekanizmanın amacı tüketicilerin, farklı bölgelerde yer alan dağıtım şirketleri arasındaki ve düzenlemeye tabi faaliyetleri açısından görevli tedarik şirketleri arasındaki maliyet farklılıkları nedeniyle var olan fiyat farklılıklarından kısmen veya tamamen korunmasıdır. Enerji Piyasası […]

Daha fazla göster

Elektrik İletim Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Usul ve Esaslarda Değişikliğe Gidildi

6 Nis 2016

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“Kurum”), iletim sistem kullanım ve sistem işletim gelir ihtiyacının belirlenmesine ilişkin usul ve esaslarda değişiklikleri yayımladı. Bu kapsamda, İletim Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 30 Aralık 2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, […]

Daha fazla göster

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ Yayımlandı

29 Mar 2016

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“Kurum”) tarafından hazırlanan Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”), 30 Aralık 2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Tebliğ, genel itibariyle görevli tedarik şirketlerinin uygulayacakları […]

Daha fazla göster

Elektrik Piyasası Kanunu’nda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı

22 Mar 2016

Bakanlar Kurulu’nun 14 Aralık 2015 tarihli Kararı (2015/8317; “Karar”), 24 Aralık 2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar uyarınca Elektrik Piyasası Kanunu’nda (“EPK”) 3 farklı maddede öngörülen süreler uzatıldı. İlk olarak, EPK Geçici Madde 1/1’de yer alan […]

Daha fazla göster

Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik

15 Mar 2016

Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 24 Aralık 2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Değişiklik Yönetmeliği ile üretim tesisi kurulmasında aranacak […]

Daha fazla göster