15 Aralık 2017 tarihli ve 30271 sayılı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile elektrik piyasasında lisans kapsamında teminat tutarlarının hesaplanması, raporlama yükümlülüğü, pay devir yasakları ve pay devirlerinde bildirim yükümlülüğüne ilişkin birçok maddede değişikliğe gidildi. Yönetmelikte yapılan değişiklik ile, bilgi işlem merkezlerinin yurtiçinde bulunması zorunluluğu kaldırıldı.

Önemli satır başları şu şekilde:

  • Elektrik üretim lisansı başvurularında verilmesi gereken teminatlardan ön lisans için halihazırda verilmiş olan teminat tutarında sağlanan indirim artık yapılmayacak.
  • Lisans sahibi tüzel kişilerin lisans kapsamında faaliyette bulunduğu konuda yaptıkları iş ve işlemlere ilişkin veri işleme veya veri depolama amacıyla kurdukları ve/veya hizmet aldıkları bilgi işlem merkezlerinde (i) üçüncü kişilerin söz konusu verilere hukuka aykırı erişimini ve bu verileri hukuka aykırı işlemesini önlemeleri ve (ii) verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak üzere uygun güvenlik seviyesini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almaları zorunlu hale getirildi. Bununla beraber, bu hizmetlerin alınabileceği bilgi işlem merkezlerinin yurtiçinde bulunması zorunluluğu kaldırıldı. Artık yurtdışındaki bilgi işlem merkezlerinden de veri işleme veya veri depolama hizmetleri alınabilecek.
  • Lisans alınıncaya kadar ön lisans sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısının değişmesi, pay devri veya payların devri sonucunu doğuracak iş ve işlemler yasağına aşağıdaki ek istisnalar getirildi:
    • Ön lisans sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısında doğrudan veya dolaylı paya sahip olan ve eşler ile aralarında birinci derece kan hısımlığı bulunan gerçek kişiler arasında yapılan pay devirleri ve
    • Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yönetimine el konulan ön lisans sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısında gerçekleşen doğrudan veya dolaylı ortaklık yapısı değişiklikleri.
  • Lisans sahibinin sermayesinin %10 veya daha fazlasını temsil eden payların, halka açık şirketlerde ise %5 veya daha fazlasını temsil eden payların devredilmesi durumunda lisans tadil talebinde bulunma yükümlülüğü getirildi.
  • Lisans sahibinin yabancı ortağının ortaklık yapısındaki değişiklikler veya bu sonucu doğuran işlemler nedeniyle lisans sahibinin ortaklık yapısı veya kontrolünde değişiklik gerçekleşmesi durumunda en geç bir yıl içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (“Kurum”) bilgi verilmesi ve bu değişiklikler için gerekmesi halinde bilgi verildiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde lisans tadil talebinde bulunulması gerekecek.
  • Her yıl Kasım ayı sonuna kadar dağıtım şirketleri tarafından yerine getirilmesi gereken raporlama yükümlülüğü kaldırıldı. Raporlama yalnızca Kurum tarafından talep edildiği zaman yapılacak.

Değişiklik Yönetmeliğinin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.