9 Mayıs 2021 tarihli ve 31479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile tedarik lisansı ve üretim lisansında yer alacak hususlar, lisans yükümlülüklerine dair istisnalar, ön lisans başvurularına ilişkin birçok maddede değişikliğe gidildi.

Değişiklik Yönetmeliği’nin önemli satır başlıkları aşağıdaki gibidir:

  • Elektrik Piyasası Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile paralel olarak, bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri ön lisans ile lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tesisler listesine eklendi.
  • Ön lisans başvurularının usulünde yapılan değişiklikle, tüzel kişiler de ön lisanlarına üretime bütünleşik depolama üniteleri de eklemek istemeleri halinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na başvuracaktır.
  • Pirolitik yağ ve pirolitik gazın yakıt olarak kullanılacağı elektrik üretim tesisi projeleri için yapılan ön lisans başvurularında, bu yakıtın ilgili elektrik üretim tesisinde üretilmesi ve bu kaynaklar dışında başka kaynak kullanılmaması koşulu eklendi.
  • Birleşik elektrik üretim tesisi ile birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesislerinde yardımcı kaynağa dayalı olarak kurulacak ünite ve/veya ünitelerin toplam gücünün Kurul kararıyla belirleneceği düzenlendi. 1 Ocak 2021 tarihine kadar bu tesislerdeki yardımcı kaynağa dayalı ünite veya ünitelerin kısmi veya tam kabulü ana kaynağa dayalı ünitelerin kısmi veya tam kabulüne bağlı olarak yapılacaktır. Jeotermal kaynağa dayalı üretim tesislerinde ve kömür yakıtlı üretim tesislerindeki birleşik üretim tesisi veya destekleyici üretim tesislerinin kurulmasına ilişkin düzenlemeler kaldırıldı.
  • Değişiklik Yönetmeliği’nin yürürlük tarihinde mevcut olan birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerine ilişkin başvuruların, bu Değişiklik Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi için Kuruma başvurulacak olup bağlantılı görüşün oluşturulmasına ilişkin süreç Kurul kararıyla belirlenecektir.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.