9 Mayıs 2021 tarihli ve 31479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile lisanssız elektrik üretim süreçlerine dair birçok maddede değişikliğe gidildi.

Değişiklik Yönetmeliği’nin önemli satır başlıkları aşağıdaki gibidir:

  • İletim ya da dağıtım sistemiyle herhangi bir şekilde bağlantısı olmadan çalışan üretim tesisleri ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri lisans alma ile şirket kurma muafiyeti kapsamına alındı.
  • Lisanssız üretim tesisiyle ilişkilendirilen bütün tüketim tesislerinin, en geç ilgili üretim tesisinin kabulünün yapıldığı tarih itibarıyla enerji tüketiyor olması zorunlu olacaktır.
  • Üretim tesislerinin kabul işlemlerinin süreleri, bağlanacakları kaynağa bağlı olarak, 1-3 yıl olacak şekilde değiştirildi.
  • Şebeke işletmecisi, aylık mahsuplaşma uygulaması sonucunda, ihtiyaç fazlası enerji oluşması halinde, bu miktara tekabül eden kısım için yapılan ödemeyi ilgili üreticilere ödeyecektir.
  • 30 Haziran 2021 tarihinden sonra ilk defa işletmeye girecek olan lisanssız üretim tesislerine yerli katkı fiyatları, bu fiyatların güncellenmesi, uygulanacak süre ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecektir.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.