Türkiye’de elektrik tüketicilerine uygulanan hukuki düzenlemelerde değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler, tüketicilerin dağıtım sistemini kullanımına ilişkin bedellerin belirlenmesi, teknik ve teknik olmayan kayıpların tanımlanmasına ilişkin genişletilmiş tanımlar (kaçak kullanım gibi sebeplerden kaynaklanan kayıpları da kapsayacak şekilde) ve son kaynak tedarik fiyatının belirlenmesi başta olmak üzere çeşitli hususları kapsamaktadır.

13 Aralık 2016 tarih ve 29917 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) bir takım değişiklikler yapıldı.

Değişiklik Yönetmeliği uyarınca:

  • Dağıtım bağlantı bedeli, artık tüketicilerin iç tesisatının dağıtım şebekesine bağlanması için inşa edilen bağlantı kapsamında katlanılan masraflar ile sınırlı olarak belirlenebilecektir. Değişiklik Yönetmeliği öncesinde, dağıtım bağlantı bedeli kullanıcıların dağıtım şebekesine bağlanması ile ilgili olarak yapılan tüm masrafları içerecek şekilde belirlenmekteydi.
  • Teknik ve teknik olmayan kayıp tanımında değişikliğe gidilerek, dağıtım sistemine giren enerji ile dağıtım sisteminde tüketicilere tahakkuk ettirilen enerji miktarı arasındaki farkı oluşturan ve maliyeti etkileyen kayıp ve/veya kaçak kullanım gibi sebeplerden kaynaklanan kayıplar teknik kayıp olarak tanımlanmıştır. Bu değişiklik ile, teknik kayıpların sadece elektrik enerjisinin dağıtım şebekesi üzerinden nakli sırasında dağıtım tesisi unsurlarında oluşan kayıplar olarak nitelendirilmesi sona erdirilmiş olup, kayıp ve/veya kaçak kullanımlar da teknik kayıp kapsamında değerlendirilmiştir.
  • Tüketicilere dağıtım tarifelerinde yansıtılacak teknik ve teknik olmayan kayıplara ilişkin maliyetler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından ilgili mevzuat uyarınca belirlenen hedef oranlarını geçmeyecektir.

Yüksek ve düşük tüketimli tüketicilere uygulanacak son kaynak tedarik fiyatının belirlenmesinde aşağıdaki unsurlar dikkate alınacaktır:

  • faaliyetin yürütülmesi için gerekli olan faturalama ve müşteri hizmetleri maliyeti, perakende satış hizmet maliyeti ve benzeri yatırım harcamaları ve/veya işletme giderleri,
  • enerji tedarik maliyetleri gibi son kaynak faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamındaki tüm maliyet ve hizmetleri karşılayacak bedeller.

Değişiklik Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.