Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (“Kurum”), piyasaya sürülebilecek petrol ürünlerinin türlerinde, resmi isimlerinde, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (“GTİP”) numaralarında ve sınıflandırılma usullerinde değişiklikler yaptı. Kurum aynı zamanda eski kararlar kapsamında sadece GTİP numaraları yer alan denizcilik ve havacılık yakıtlarının resmi isimlerini de belirledi.

Kurum’un Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Kararı (“Karar”) 9 Aralık 2016 tarih ve 29913 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Karar ile aynı konuda düzenlemeleri içeren 17 Aralık 2015 tarihli ve 5922 sayılı karar yürürlükten kaldırmıştır.

Mülga düzenlemelerde halihazırda yer alan ham petrol, akaryakıt, ihrakiye, madeni yağ, baz yağ ve petrolle ilişkili maddelere dair sınıflandırmalar ve bu maddeleri kimlerin ithal edebileceği, hangi belgelerin gerektiği ve GTİP listelerine dair düzenlemeler Karar kapsamında da yer almaya devam etmektedir.

1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren kararının tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.