Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”), 25 Şubat 2016 tarihli ve 29635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Değişiklik kapsamında, dağıtım şirketleri tarafından dağıtım bölgelerindeki her bir tüketim noktası için belirlenen ve tüketim noktasının Piyasa Yönetim Sistemi’ne kaydı için de kullanılan münhasır kayıt koduna dayalı tekil kod uygulamasına geçilecektir. Ayrıca sabit tüketimi bulunan kamu tüzel kişilerine elektrik dağıtım şirketleri ile perakende satış sözleşmesi ya da ikili anlaşma imzalama olanağı getirilmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği ile 8 Mayıs 2014 tarihli ve 28994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği (“Yönetmelik”) perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma kapsamında hizmet alan veya veren taraflara uygulanacak olan standart, usul ve esasları düzenlemektedir. Böylece elektrik piyasası kapsamında tüketicilere yeterli, kaliteli ve sürekli olarak hizmet sunulması amaçlanmaktadır.

Değişiklik Yönetmeliği ile yapılan başlıca değişiklikler şöyledir:

  • Elektrik dağıtım şirketleri, dağıtım bölgelerindeki her bir tüketim noktası için belirledikleri ve tüketim noktasının Piyasa Yönetim Sistemi için de kullanılan münhasır kayıt kodu olan tekil kod uygulamasına geçeceklerdir.
  • Geçiş sürecinde rekabeti kısıtlayıcı veya engelleyici etkiyi önlemek adına, görevli elektrik tedarik şirketlerine, 1 Nisan 2016 tarihine kadar tekil kod bilgisinin faturalara eklenmesine ilişkin çalışmalarını tamamlama yükümlülüğü getirilmiştir.
  •  Değişiklik Yönetmeliği ile ayrıca, zamanında ödeme yapılmaması nedeni elektriği kesilen tüketicilere yapılan bildirimde yer alması gereken bilgilere, mühür bilgileri ile kesmeyi yapan çalışana ait sicil numarası veya şirket tarafından belirlenen tekil kod bilgileri eklenmiştir.
  • Sabit tüketimleri bulunan kişilere aşağıda yer alan tesisler için talepleri halinde sayaç tesis edilmeksizin perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma imzalanması ve/veya faturalandırma yapılması talep imkânı getirilmiştir. Dağıtım şirketinin uygun görmesi halinde; iki tarafın beraber tespit ettiği tüketim değerlerine göre perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma imzalanacak ve /veya faturalandırma yapılacaktır. Bu kapsamda hakkında talep imkânı bulunan tesisler şu şekildedir:
    • Kamu tüzel kişileri tarafından kullanılan ya da kullandırılan reklam, ilan ve tanıtım amaçlı elektrik tesisleri,
    • Kamu tüzel kişilerinin verdiği izin, ruhsat, lisans ya da belgeye dayalı olarak elektronik haberleşme hizmeti veya kamu güvenliği için kullanılan elektrik tesisleri.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.