Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (“KOSGEB”) Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (“KOBİ”) İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Kararda (“Karar”) Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (“Değişiklik Kararı”), 26 Şubat 2016 tarihli 29636 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Değişiklikler genel olarak KOSGEB tarafından verilecek hizmet ve desteklerden yararlandırılacak KOBİ’lerin faaliyet gösterdiği sektörlerin daraltılmasına ilişkindir.

5 Ağustos 2009 tarihli ve 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Karar (“Karar”), destekler ve hizmetlerden yararlanacak olan KOBİ’lerin tespitinde önceliğe sahip olan sektörler ve bölgeleri belirlemektedir. Karar ile destekten faydalanacak olan KOBİ’lere dair sektörel ve bölgesel önceliklerin, ekonomik ve sosyal şartlara göre belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Değişiklik Kararı ile Karar’da yapılan bazı değişiklikler aşağıdaki şekildedir:

  •  Karar uyarınca, destek kapsamındaki konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin dâhil olduğu sektör bakımından barlar, tavernalar, kokteyl salonları, diskotekler, birahaneler ve kahve salonları kapsam dışı tutulmaktaydı. Değişiklik Kararı ile yukarıda sayılan kapsam dışı gruplar genişletilerek tüm içecek sunum hizmetleri, destek kapsamındaki sektörlerden hariç tutulmuştur.
  • Karar uyarınca, bilgi ve iletişim sektörü bakımından sinema filmi ve video programlarının yapım, dağıtım ve çekim sonrası faaliyetleri destek kapsamı dışında tutulmuştu. Değişiklik Kararı ile, televizyon programlarının da yapım, dağıtım ve çekim sonrası faaliyetleri kapsam dışına çıkarılmıştır.

Değişiklik Kararı, Resmi Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Kararı’nın tamamına bu link’ten ulaşabilirsiniz