6 Kasım 2015 tarihli ve 29524 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliği (“Kabul Yönetmeliği”), 3 Aralık 2016 tarihli ve 29907 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile değiştirilmiş olup, yapılan değişiklikler yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliği geçici madde 1, elektrik üretim tesislerine ilişkin kabul işlemlerinin 6 Kasım 2016 tarihine kadar 7 Mayıs 1995 tarihli ve 22280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan mülga Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği (“Mülga Yönetmelik”) hükümlerine göre yürütülebilmesine imkan tanıyan bir geçiş hükmü içermekteydi.

Değişiklik Yönetmeliği ile söz konusu geçiş dönemi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 31 Mart 2017 tarihine kadar ertelenmiş olup, bu tarihe kadar ile elektrik üretim tesislerinin kabul işlemlerinde Mülga Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına devam edilebilecektir.

Değişiklik Yönetmeliği’nde yer alan esaslar 6 Kasım 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.