Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (“EPDK”), Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Depolama Şirketleri İçin Tarife Hesaplamaları’nda değişiklik yapmıştır.

Değişiklikler EPDK’nın dikkate aldığı işletme kalemlerinde meydana gelen değişikliklerde ve bununla beraber bir lisansın veya faaliyet döneminin sona ermesi durumunda uygulanacak tarifenin belirlenmesinde uygulanacaktır.

Buna göre, Yıllık Gelir Gereksinimi hesaplamalarına esas teşkil eden Tarifeye Esas Düzenlenmiş İşletme Giderleri içerisinde yer alan ve Kurul tarafından kontrol edilemeyen mahiyette olduğu karar verilen işletme giderleri kalemlerinde tarife uygulama dönemi içerisinde meydana gelecek değişiklikler Gelir Tavanı hesaplamalarında dikkate alınacaktır. Bu değişikliklerin tespitinde dikkate alınacak parametrelerin Kurul tarafından ayrıca belirlenecektir.

Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Depolama Şirketlerinin lisans süresinin veya lisans özel hükümlerinde belirli süre için yapılmasına izin verilen faaliyetin sona ermesi durumunda, ilgili tarifeye uygulama dönemi Yatırım Farkı Düzeltme Bileşeni ve/veya Gelir Farkı Düzeltme Birleşeni uygulamasına yönelik yöntem Kurul tarafından belirlenecektir.

1 Aralık 2016 tarihli Kurul kararını 3 Aralık 2016 tarihli ve 29907 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kararın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.