20 Aralık 2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Elektronik Yayınların ve Bazı Eserlerin Elektronik Kopyalarının Derlenmesine İlişkin Elektronik Yayın Derleme Sistemi (“EYDeS”) dönemi başladı. Bundan sonra internet ortamında ilk kez yayınlanan eserler dahil elektronik eserler ve bazı eserlerin elektronik kopyalarının 15 gün içinde EYDeS’e yüklenmesi gerekmektedir. Sisteme Milli Kütüphane Başkanlığı internet sayfası üzerinden erişilebilecektir.

Eserlerin derleme mükelleflerinin eserlerin elektronik kopyalarını EYDeS üzerinden Milli Kütüphane Başkanlığı’na göndermesi gerekmektedir.

EYDeS üzerinden derlenen eserler, hak ihlallerini önleyici önlemlerin alınması koşuluyla, görme engellilerin kullanımına sunulacaktır.

Derlenme usul ve esasları ile hak ihlallerini önleyici etkin ve yeterli koruma önlemleri Milli Kütüphane Başkanlığı tarafından hazırlanacak düzenleme ile belirlenecektir.

Yönetmelikte yapılan değişikliğe bu linkten ulaşabilirsiniz.