6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’yla (“Kanun”) getirilen yeniliklerden biri olan coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adlarıyla beraber amblem kullanımına dair, amblemler ve bunların kullanım usul ve esaslarını düzenleyen Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 29 Aralık 2017 tarih ve 30285 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 10 0cak 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik ile getirilen esaslar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

  • Amblem, tescilli coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adları, tescil belgesinde belirtilen şartlara uygun olan ürünlerin üretimi veya pazarlamasında faaliyet gösterenler tarafından kullanılacaktır.
  • Tescilli coğrafi işaret bakımından amblem kullanımı zorunlu olmakla beraber, Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalar kapsamında ülkemizde korunması öngörülen yabancı ülkelere ait coğrafi işaretler için ise amblem kullanım zorunluluğu bulunmamaktadır.
  • Tescilli geleneksel ürün adının amblemsiz kullanımı Kanun hükümlerine tabi olmayacaktır.
  • Amblem, coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı ile birlikte ürün veya ambalaj üzerinde kullanılacaktır. Ürünün kendisi veya ambalajı üzerinde kullanılamadığı durumlarda ise işletmede kolayca görülebilecek şekilde kullanılması gerekmektedir.
  • Amblemler menşe adı, mahreç işareti ve geleneksel ürün adı için farklı renklerde düzenlenmiştir.
  • Ambalajı sadece siyah ve beyaz renklerden oluşan ürünler için siyah-beyaz hazırlanan amblemlerin kullanılması mümkündür.
  • Türkiye’de piyasaya sunulan, tescilli coğrafi işareti ve geleneksel ürün adını taşıyan ürünlerin üzerinde Türkçe amblem kullanılacaktır.
  • Dış ticarete konu ürünlerde ise yabancı dilde amblemler kullanılabilir.
  • Amblemler ücretsiz olarak Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan temin edilebilecektir.
  • Amblem çapı 15 milimetreden küçük olmayacak şekilde kullanılmalıdır.

Belirlenen renkli amblemler aşağıdaki gibidir:

Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.