6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanun’a ve Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’ne (“Yönetmelik”) dayanılarak hazırlanan ve Reklam Kurulu’nun 12 Nisan 2022 tarihli ve 320 sayılı toplantısında 2022/1 numaralı ilke kararı olarak kabul edilen “Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar ile İndirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz” (“Kılavuz”) yayımlandı.

Kılavuz, Ticaret Bakanlığı tarafından 15 Nisan 2022 tarihinde duyurusu yapılarak yayımlandı.

Kılavuz ile reklam verenler, reklam ajansları ve mecra kuruluşlarıyla birlikte satıcı, sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılara yol göstermek ve dürüst reklam uygulamasını yaygınlaştırmak amaçlandığı belirtildi.

Kılavuz kapsamındaki düzenlemeler ile ilgili başlıca notlar aşağıdaki gibidir:

  • Kılavuz’un tanım bölümünde sağlayıcı, aracı hizmet sağlayıcı, satıcı, indirimli satış, tavsiye edilen satış fiyatı ve çabuk bozulabilen mal kavramları için tanımlar verilmiştir.
  • Kılavuz’daki düzenlemeler genel olarak; temel ilkeler, fiyat bilgisi içeren reklamlar ve indirimli satış reklamları ile ilgili ilkeler olarak üç grup olarak ele alınmıştır.
  • Uygulamada sıkça karşılaşılan “bedava” şeklindeki kullanımlara yönelik sınırlama getirilmiş ve tüketicinin ilgili mal/hizmetler için, teslimat dışında bir ödeme yapması gerekiyorsa “bedava”, “ücretsiz” gibi terimlerin kullanılmaması gerektiği belirtilmiştir.
  • Reklamlarda bir indirim yapıldığına dair herhangi bir ibare yer alıyorsa, hangi mal/hizmetlerin indirimli satışa konu edildiğinin ve ne kadar indirim uygulandığının açık bir şekilde ifade edilmesi ve tüketicileri yanıltabilecek ifade ve görüntülere yer verilmemesi gerektiği belirtilmiştir.
  • İndirimli satış reklamlarında indirimden önceki fiyat ile indirimli satışın başlangıç ve bitiş tarihlerinin anlaşılır bir şekilde belirtilmesi gerektiği ve dikkate alınması gereken bedelin ise 30 gün içerisindeki en düşük fiyat olması gerektiği belirtilmiştir. Farklı e-ticaret platformu veya mecralarda yapılacak satışlar veya uygulanacak indirimlerin ise birbiri için önceki fiyat kriterini karşılamayacağı belirtilmiştir.
  • İndirimli satış kampanyalarına ilişkin reklamlarda “..e varan”, “..e kadar” ve benzeri ibarelerin kullanılması durumunda, bunların okunabilir büyüklükte olması gerektiği belirtilmiştir.

15 Nisan 2022 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Kılavuz’un tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.