193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda, 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la yapılan değişiklikler ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’yla ilgili diğer hususlara yönelik açıklamaların yer aldığı 311 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği (“Tebliğ”) 27 Mayıs 2020 tarihli ve 31137 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ’de yer verilen hususlar şu şekildedir:

  • Serbest meslek kazançlarının istisnası ve istisnanın sınırı,
  • İşverenlerce çalışanlara işyerine gidip gelmesine yönelik sağlanan menfaatlere ilişkin istisna,
  • Amatör spor yarışma hakemlerine ödenen ücretlere ilişkin istisna,
  • Binek otomobillerin giderleri ve amortismanlarının vergi matrahından indirilmesi,
  • Dar mükelleflerin (kurumlar dâhil) Türkiye’ye getirdikleri yabancı paralarla iktisap ettikleri menkul kıymetlerin ve iştirak hisselerinin elden çıkarılmasında vergilendirme,
  • Ücret gelirlerinin vergilenmesi,
  • İcra ve İflas Kanunu ile Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretinin vergilendirilmesi ve gelir vergisi tevkifat uygulaması,
  • Gelir vergisi tarifesi,
  • Sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerin vergilendirilmesi.

Tebliğ’in tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.