Yeni istihdam yaratmak ve istihdam yaratan işverenleri desteklemek amacıyla birçok kanunda değişikliğe gidildi. Değişiklikler kapsamında özellikle üretim ve bilişim sektörlerinde istihdam yaratan işverenler, vergi indirimleri ve geri ödemelerinden faydalanabileceklerdir. Bununla beraber, kadın, genç ve engelli çalışanlar için iş imkânı sağlayan işverenlere de ek teşvikler sağlanmıştır.

Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Paket Kanun”) 27 Mart 2018 tarihli ve 30373 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Paket Kanun’un başlıca hükümleri şu şekilde;

  • İşverenlerce, kadın çalışanlara kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler artık gelir vergisinden istisna tutulacak.
  • Belirli işçi sınıfları için istihdam yaratan işverenlere 12 ay boyunca prim desteği verilecek. Aşağıda belirtilen işçi sınıfları için bu destek 18 ay boyunca verilecek:
  • İşyerinin üretim veya bilişim sektörlerinde faaliyet göstermesi durumunda, verilecek sosyal güvenlik desteği artırılacak.
  • Yukarıda belirtilen çalışanlar için asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan gelir vergisi, verilecek muhtasar beyanname ile terkin edilecek.
  • Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları ve okul aile birlikleri de prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanabilecek.
  • Sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması şartıyla, başvuru tarihinden geriye dönük en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilecektir.

Paket Kanun’un tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.