27 Mart 2018 tarihli ve 30373 sayılı Resmi Gazete yayınlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Değişiklik Kanunu”) ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda (“Kanun”) değişiklik yapılarak ikale sözleşmelerine ilişkin yeni düzenlenmeler getirilmiştir. Yeni düzenleme ile hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra; karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemelerin ve yardımların ücret olarak değerlendirileceği yönünde düzenleme yapılarak ayrıca bu kapsamda yapılan ödemelerin tümü gelir vergisinden muaf tutulmuştur.

Değişiklik Kanunu’nun ikale sözleşmeleri kapsamında çalışanlara yapılan ödeme ve yardımların vergisel sonuçlarına ilişkin olarak getirdiği değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Hizmet erbabının tâbi olduğu mevzuata göre, hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen;

  • Tazminatlar,
  • İş kaybı tazminatları,
  • İş sonu tazminatları,
  • İş güvencesi tazminatları

gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımların ücret sayıldığı açıkça düzenlenmiş ve bu ödemeler ayrıca gelir vergisinden müstesna tutulmuştur.

Bu linke tıklayarak Değişiklik Kanunu’nun tam metnine ulaşabilirsiniz.