Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”), banka sektörü ağırlıklı olmak üzere farklı sektörlerden veri sorumlularına ilişkin on yeni karar özeti yayımladı.

Kurul;

  • 2020/504 sayılı Karar Özeti: İlgili kişinin çağrı merkezi ses kayıtlarının kendisine teslim talebine ilişkin olarak, veri sorumlusunun ilgili Kurul kararına uygun şekilde ses kayıtları yerine ses kayıtlarının yazılı dökümünü iletmesini hukuka uygun buldu.
  • 2021/84 sayılı Karar Özeti: Sabit telefon hizmeti sağlayan veri sorumlusunun, bir hastane tarafından kendisine sağlanan hasta iletişim adreslerini işleme amacı dışında kullanması ve aktarması sebebi ile 125.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.
  • 2021/115 sayılı Karar Özeti: Bir borçlunun kardeşinin telefon numarasını daha önce bu telefon numarasından banka ile iletişime geçilmesi sebebi ile alternatif telefon numarası olarak kaydederek söz konusu telefon numarasına borçluya ait borç bilgilerini ileten veri sorumlusu banka hakkında 175.000 TL idari para cezasına hükmetti.
  • 2020/608 sayılı Karar Özeti: Uçak bileti alınması esnasında, bileti satın alan kişinin zorunlu olmayan ücretli bilgilendirme kısmına sehven şikayetçinin telefon numarasını girmesi sebebi ile şikayetçiye onay mesajı gönderilmesine ilişkin yapılacak bir işlem olmadığına karar verdi.
  • 2020/507 Sayılı Karar Özeti: Mirasçıları tarafından ölen kişinin sağlık verilerinin talep edilmesi ve bu talebin şikayet olunan tarafından reddine ilişkin olarak ölen kişinin sağlık verilerinin kişisel veri olarak değerlendirilemeyeceği sebebi ile yapılacak bir işlem olmadığına karar verdi.
  • 2020/494 sayılı Karar Özeti: İş sözleşmesi sonlandırılan çalışan tarafından açılan işe iade davasında veri sorumlusu işveren tarafından kamera kayıtlarının delil olarak sunulmasını hukuka uygun buldu.
  • 2020/118 sayılı Karar Özeti: İlgili kişinin şikayet olunan banka nezdinde bulunan kiralık kasasına haciz konması işleminde veri sorumlusu banka tarafından haciz ihbarnamesine cevap verilmesi işlemine ilişkin olarak yapılacak bir işlem olmadığına karar verdi.
  • 2020/120 sayılı Karar Özeti: İlgili kişilerin kişisel verileri olan banka hesap hareketlerinin, mevduat bilgilerinin, para yatırma ve çekme işlemlerinin açık rızaları olmaksızın vergi müfettiş yardımcısı tarafından işlenmesini, kanunda açıkça öngörülmesi sebebi ile hukuka uygun bulmuştur.
  • 2020/78 sayılı Karar Özeti: Veri sorumlusu bankanın ilgili kişinin bireysel ürünü olan kredi kartı ekstresindeki kişisel verilerini, bireysel mail adresi yerine e-ekstre ortağı olduğu firma üzerinde tanımlı olan e-posta adresine göndermesini hukuka aykırı bularak veri sorumlusu hakkında 60.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
  • 2020/108 sayılı Karar Özeti: İlgili kişi yeni bir işveren nezdinde çalışmaya başladıktan sonra yeni işveren nezdinde yapılan duyuruda bir önceki işveren nezdinde üst düzey yönetici olarak belirtilmesi sonucunda eski işverenin söz konusu beyanın düzeltilmesi için yeni işveren ile iletişime geçmesini hukuka uygun bulmuştur.