Sosyal Güvenlik Kurumu, 1 Nisan2021 tarih ve 2021/9 sayılı Genelge’yi (“Genelge”) yayımlayarak 2013/11 sayılı Genelge’de yer alan ”29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” kodunu uygulamadan kaldırdı ve İş Kanunu’nun 25/II maddesinde düzenlenen dokuz fesih nedeni için 42-50 kod numaraları arasında yeni kodları yürürlüğe koydu.

Genelge uyarınca;

  • İşçinin iş sözleşmesi yapıldığı sırada sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek veya gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işvereni yanıltması sebebiyle sözleşmenin feshedilmesi halinde Kod 42 kullanılacaktır.
  • İşçi tarafından işveren veya işverenin aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf edilmesi veya davranışlarda bulunulması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunulması sebebiyle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda Kod 43 kullanılacaktır.
  • İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunmuş olması sebebiyle feshedilmesi halinde Kod 44 kullanılacaktır.
  • İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması durumunda iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda Kod 45 kullanılacaktır.
  • İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması ve bu sebeple iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde Kod 46 kullanılacaktır.
  • İş sözleşmesinin işçinin işyerinde yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi sonucu feshedilmesi durumunda Kod 47 kullanılacaktır.
  • İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi sebebiyle iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde Kod 48 kullanılacaktır.
  • İşveren tarafından iş sözleşmesinin işçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi sebebiyle feshedilmesi durumunda Kod 49 kullanılacaktır.
  • İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz (30) günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması sebebiyle iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde Kod 50 kullanılacaktır.

Genelge’nin tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.