İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerlerince taşınması gereken zorunlu şartlar hali hazırda belirlenmiştir.

Bu çerçevede 3 Ocak 2017 tarihinden itibaren sıvılaştırılmış petrol gazı tüp dağıtım merkezleri ve perakende satış yerleri ile bunların varsa tüp depolamak için kullandığı yerlerde işyerlerine giren ve çıkanların tespiti amacıyla gerekli kamera kayıt sisteminin kurulması da zorunlu hale getirilmiştir.

Bu sistem aracılığıyla elde edilen kayıtların otuz gün süreyle saklanması gerekmekte olup, bu kayıtların yetkili makamlar haricindeki kişi ve kuruluşlara verilmesi yasaktır.

Söz konusu yükümlülük 3 Ocak 2017 tarih ve 29937 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkim Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile getirilmiştir.

Bu linke tıklayarak Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine ulaşabilirsiniz.