Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında 2008/6 sayılı Tebliğ’de (“Tebliğ”) Değişiklik Yapılmasına Dair 2021/5 sayılı Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) 5 Ağustos 2021 tarihli ve 31559 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Değişiklik Tebliği ile ödeme hizmet sağlayıcıların uluslararası banka hesap numarası (“IBAN”) oluşturmasına ilişkin düzenlemeler yapıldı:

  • Tebliğ’in 1. maddesi “Bu Tebliğin amacı uluslararası banka hesap numarasının ödeme hizmeti sağlayıcıları tarafından uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir” şeklinde değiştirilmiştir.
  • Tebliğ’in 3. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir:

d) Müşteri: Ödeme hizmeti sağlayıcılarından hizmet alan gerçek ve tüzel kişileri,

  • Tebliğ’in 3. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir:

e) Ödeme hizmeti sağlayıcısı: 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kuruluşları.”

Ayrıca Değişiklik Tebliği uyarınca, IBAN oluşturulurken kullanılacak ödeme hizmeti sağlayıcısı kodları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenir.

Bankalar dışındaki ödeme hizmeti sağlayıcıları da para transferine konu müşteri hesapları için IBAN oluşturabilir. Bankalar dışındaki ödeme hizmeti sağlayıcılarının para transferine konu müşteri hesapları için IBAN oluşturması, 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında katılımcı olarak yer aldıkları ödeme sisteminin sistem kurallarında bu konuda aksine bir hüküm olmadığı sürece zorunlu değildir.

5 Ağustos 2021 tarih ve 31559 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Değişiklik Tebliği’nin tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.