Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesine (“Strateji Belgesi”) ilişkin 2021/16 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (“Genelge”) 17 Temmuz 2021 tarihli ve 31544 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Genelgeye göre Strateji Belgesi, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla Malî Eylem Görev Gücü’nün (Financial Action Task Force – FATF) 2019 yılı Karşılıklı Değerlendirme Raporu dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Amaç

Strateji Belgesi’nde söz konusu belgenin amacı (i) Türkiye’de aklama ve terörün finansmanı ile ilgili adli ve idari süreçlerin etkin bir şekilde yürütülmesi, (ii) suçluların suç gelirlerinden mahrum bırakılması mali istihbaratın elde edilmesi ve kullanılmasına ilişkin süreçlerin başarısının artırılması ve dolayısıyla tedbirlerin koordineli bir şekilde uygulanması olarak açıklanmaktadır.

Uygulama

Strateji Belgesi şu beş ana stratejik hedefi belirlemektedir:

  • Adli ve idari süreçlerin etkin yürütülmesi,
  • Güncel ulusal risk değerlendirmesinin sağlanması,
  • Ulusal risk değerlendirme sonuçları ekseninde aklama ve terörün finansmanının mali boyutunu içeren adli ve idari süreçlerin önceliklendirilmesi,
  • Suçtan elde edilen değerlerin ele geçirilmesi ve bu değerlere el konulması için yasal altyapının değerlendirilmesi ve tüm adli ve idari tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanması,
  • Terörün finansmanı ile mücadele kapsamında hedeflenen mali yaptırımların etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik çalışmaların yapılması,
  • İlgili tehdit ve zafiyetlerin değerlendirilmesi amacıyla Tehdit Çalışma Grubu, Zafiyet Çalışma Grubu ve Yaptırımların İzlenmesi Çalışma Grubu dahil olmak üzere farklı çalışma gruplarının oluşturulması,
  • İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Gümrük, Adalet Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve diğer kurumların insan kaynakları ve istihbarat varlıklarının düzenlenmesi.

Genelge’nin tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.