Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (“TAPDK”) tarafından piyasaya arz uygunluk belgesi alınan tütün mamullerinin piyasaya arz edilme sürelerine yönelik Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu değişiklikler 27 Mayıs 2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile yayımlanarak, yayım tarihi ile aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği ile getirilen yeni düzenlemelere aşağıda yer verilmiştir:

  • Üretim ve faaliyet uygunluk belgesi alan firmalara, ürettikleri tütün mamullerini yurt içinde serbestçe satabilme, fiyatlandırma ve dağıtabilmeleri amacı ile TAPDK tarafından piyasaya arz uygunluk belgesi verilmektedir. Getirilen yeni düzenleme ile piyasaya arz uygunluk belgesi alınan tütün mamullerinin söz konusu uygunluk belgesinin veriliş tarihinden itibaren 90 gün içerisinde piyasaya arz edilmesi gerektiği, aksi takdirde bu süre içinde piyasaya arz edilmeyen tütün mamulünün piyasaya arz uygunluk belgesinin iptal edileceği düzenlenmiştir.
  • Ek olarak, söz konusu değişikliğin yürürlük tarihinden önce (yani 27 Mayıs 2017 tarihinden önce) piyasaya arz uygunluk belgesi alınan ancak piyasaya arz edilmeyen tütün mamullerinin, 27 Mayıs 2017 tarihinden itibaren doksan gün içinde piyasaya arz edilmesi gerektiği, aksi takdirde bu süre içinde piyasaya arz edilmeyen tütün mamulünün piyasaya arz uygunluk belgesinin iptal edileceği düzenlenmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.