Devlet desteği yapısı, yurtdışındaki Türk ürünlerinin imajını desteklemek amacıyla yabancı fuar ve sergilere katılımlara da destek sağlayacal şekilde güncellendi. Değişiklikler arasında, yeni tanımlar, desteğin para birimde değişikliklerin yanında; olası devlet desteğinin tutarı ve desteğe ilişkin süre kısıtlamaları da bulunmaktadır.

Tebliğ No: 2006/4’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/2) “Değişiklik Getiren Tebliğ”, 1 Haziran 2017 tarihli ve 30083 no.lu Resmi Gazete ’de yayınlandı ve aynı gün yürürlüğe girdi. Değişiklik Getiren Tebliğ ile Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi Ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de değişiklikler yapılmaktadır.

Değişiklik Getiren Tebliğ’de öne çıkan hükümler şu şekildedir:

 • Devlet tarafından sağlanacak desteğin üst limitlerinin her yıl (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncelleneceği düzenlenmiştir.
 • Yurt dışı pazarlara girişte zorunlu olması veya bir şekilde avantaj sağlaması şartıyla, destek kapsamına alınan faaliyetler / markalı ürünleriyle ilgili ruhsatlandırma, test, klinik test ve işlemlerine yönelik giderler ve danışmanlık ücretleri de devlet desteği kapsamına alınmıştır.
 • TURQUALITY® Destek Programı kapsamında Devlet artık 5 kişi yerine, Turquality markalı ürünleriyle ilgili, tasarım ve ürün geliştirme konularında istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı ve mühendis giderleri aynı anda azami 10 kişi için destek sağlamaktadır.
 • Yeni tanımlar şu kavramlar için getirilmiştir:
  • “Sistem”, müracaat sahiplerinin devlet desteği başvurusu yapabilecekleri sistem.
  • “Gelişim Yol Haritası,” devlet desteği almak isteyen kurumlar için önemli kriterleri, aranan özellikleri ve eşikleri belirtmektedir. Destek almak amacıyla müracaat edenlerin Gelişim Yol Haritaları’nın Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanması gerekmektedir.
 • Devlet desteğinin para birimi Amerikan Doları’ndan Türk Lirası’na değiştirilmiştir.
 • Türkiye İhracatçılar Meclisi (veya iştigal ettiği sektörü tek başına temsil eden birlikler), projelerinin %80’i için proje başına 2.000.000’ye kadar devlet desteği alacaktır. Birden fazla birlik tarafından oluşturulan birliğin azami olarak 1.000.000 TL tutarında desteklenebileceği belirtilmiştir.
 • Birliklerin destek alma süreleri en az bir, en fazla dört yıl arasında belirlenmiş olup, buna göre, bir birliğin aynı anda en fazla iki projesi desteklenebilir.
 • Marka Destek Programı (“MDP”) kapsamında fuar ve sergilere katılım giderleri için yapılan destek %50 oranında yapılacak olup, bu destek için 1.600.000 TL’lik azami sınır getirilmiştir.

1 Haziran 2017’den önce yapılan masraflar için bir takım geçiş hükümleri geçerli olmakta ve bu hükümler genel olarak müracaat sahiplerinin yeni düzenlemelerin sağladığı avantajlı şartlardan yararlanabilmelerini sağlamaktadır.

Değişiklik Getiren Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.