Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tarafından Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) 17 Ocak 2017 tarihli ve 29951 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonları ile ilgili olarak, portföy yönetim şirketleri değişiklikler öncesinde yalnızca girişim sermayesi yatırım fonu yönetmek veya gayrimenkul yatırım fonu yönetmek amacıyla kurulabilmekteydi. Ancak, Değişiklik Tebliği kapsamında portföy yönetim şirketleri artık hem gayrimenkul hem de girişim sermayesi fonu yönetmek amacıyla kurulabilecektir.

Değişiklik Tebliği ile ayrıca hem gayrimenkul hem girişim sermayesi yatırım fonu yönetmek amacıyla kurulacak olan portföy yönetim şirketlerinin personel yeterlilikleri düzenlenmiştir. Buna göre kurulacak olan şirket aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

  • Her iki şirket tipine ilişkin olarak öngörülen personel ve organizasyon şeması özelliklerini sağlamalıdır.
  • Genel müdürü Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına sahip olmalı veya gayrimenkul alım satım işi haricinde gayrimenkul yatırımları veya girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıl tecrübeli olmalıdır.

Değişiklik Tebliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.