Rekabet Kurumu (“Kurum”) tarafından 11 Haziran 2020’de başlatılan E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi (“Sektör İncelemesi”) kapsamında 7 Mayıs 2021 tarihinde Kurum’un internet sitesinde Ön Rapor (“Ön Rapor”) yayımlanarak kamuoyu görüşüne açıldı.

Kurum Ön Rapor’da, son yıllarda dijitalleşmenin bir megatrend haline gelmesiyle ivme kazanan e-ticaret sektörü ve önemli bir satış kanalı olarak ortaya çıkan e-pazaryerlerini mercek altına almaktadır. Bu bağlamda tüketici ve satıcıların menfaatlerini korumak ve sektöre özgü muhtemel rekabet sorunlarını tespit etmek amaçlanmaktadır.

Ön Rapor’da, temel olarak sektör dinamikleri, dünyada ve Türkiye’de öne çıkan e-pazaryeri iş modelleri, pazardaki tüketici ve satıcı profilleri ile olası rekabet sorunları incelenmiştir. Bunlar ışığında Ön Rapor’un son bölümünde çeşitli rekabet endişelerine yönelik birtakım politika önerilerine yer verilmiştir.

Bu bağlamda politika önerisi olarak:

  • ilgili ikincil mevzuatın güçlendirilmesi;
  • satıcılar ile e-pazaryerleri arasındaki mevcut pazarlık gücü dengesizliğini gidermek için bir platform davranış kodunun oluşturulması ve hayata geçirilmesi; ve
  • geçit bekçisi niteliğindeki teşebbüslerin pazar davranışlarına yönelik belli standartların belirlenmesi;

gibi gerekliliklerin altı çizilmiştir.

Ön Rapor’a dair görüş ve değerlendirmelerin 9 Haziran 2021 tarihine kadar Kurum’a iletilmesi mümkündür. Ön Rapor’a ilişkin duyuruda yakın zamanda sektör oyuncularının katılımıyla bir çalıştay düzenleneceği de belirtilmiştir.

Ön Rapor ve ilgili duyuruya bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.