20.10.2015 tarihli ve 29508 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Rüzgâr Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, 8 Kasım 2016 tarihli ve 29882 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Yapılan değişiklik uyarınca, rüzgâr kaynağına dayalı önlisans veya üretim lisansı başvurusuna konu üretim tesisi sahası için lisanssız elektrik üretimi başvurusu yapılamayacak olup, başvuru yapılması halinde ilgili başvurular başvuru sahibine iade edilecektir. Değişiklik ile lisanslı rüzgâr enerjisi tesisi kurulacak bir üretim sahasında lisanssız elektrik üretimi yapılması engellenmiş olacaktır.

Yönetmeliğin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.